1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skrivergården

I forbindelse med omregulering av Skrivergården i Sørumsand, ble det i juni 2007 foretatt arkeologiske forundersøkelser på tomta hvor det ble funnet spor etter jernalderen.

Et området med kjente kulturminner

På tomten var det fra før av kjent et gravfelt med opprinnelig seks registrerte gravhauger. Det var derfor ingen overraskelse for arkeologene at det ble gjort nye funn fra jernalderen på Skrivergården. Under registreringen i juni 2007 ble det funnet en kokegropslokalitet med tre kokegroper, samt et bryne som ble funnet i pløyelaget.

Bosetningsspor fra jernalder

Det undersøkte området ligger i dyrket mark og hage nord for bygningen på Sorenskrivergården. Det ble funnet tre kokegroper med beliggenhet i hage nord for bygningen på Sorenskrivergården. Det er en generell tolkning blant arkeologer at kokegropene primært ble benyttet til matlagning ved spesielle anledninger av religiøs og/eller sosial art. Mulig må man se kokegropene i sammenheng med gravfeltet på gården.

Bryne

Under sjaktingen ble det funnet et bryne i pløyelaget. Brynet er lagd i grå stein, og er 11,5 cm lang. Funnstedet for brynet ligger på kanten til avgrensingen til det tidligere registrert gravfeltet. Denne typen bryne har vært brukt over en lang tidsperiode og er vanskelig å datere. Det er imidlertid en mulighet for at brynet kan være en del av gravgodset fra en av gravene på feltet.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet