1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Blaker

November 2008 ble det foreattt arkeologisk registrering i forbindelse med planer for utvidelse av Blaker barnehage.

Tett med kulturminner

Det undersøkte området lå rett nord for nåværende Blaker barnehage. Det er kjent både gravfelt og store gravhauger fra jernalder i området. I 2001 ble det registrert et stort område med utpløyde gravhauger og boplasspor på Bergerjordet ca 65 m sør for barnehagen. Det var derfor stort potensiale for å finne flere spor etter jernalderen.

Den arkeologiske registreringen

I forbindelse med registreringen ble det gjort funn av et automatisk fredet kulturminne, bestående av tre kokegroper, et ildsted datert til middelalder og en åkerrein som har datering tilbake til folkevandringstid (ca. 400 - 600 e. Kr). Det ble også gjort to enkeltfunn av keramikk, et enkeltfunn av brent leire/leirklining og en bit flint. Keramikken er udekorert boplasskeramikk og kan mest sannsynlig dateres til eldre jernalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet