1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Helleristningene ved Bingsfoss

Ved Bingsfossen i Sørum kommune er det funnet to fotsåler og en hjortefigur risset inn i svaberget ved kanten av Glomma. I 2008 ble det funnet ytterligere en helleristning av et skip.

En sjelden hjort

Hjortefiguren er det eneste av sitt slag på det indre Østlandet. Som regel hører avbildninger av vilt til veideristningenes figurrepertoar. Mye tyder imidlertid på at også denne figuren hører sammen med  bronsealderens jordbruksristinger. Blant annet virker det som om samme  teknikk er brukt for å lage fotsålemotivene som hjortefiguren. Dette kan indikere at de er samtidige. Hjortefiguren skiller seg også noe ut fra den tradisjonelle avbildningen i veideristningstradisjonen, da disse ofte er avbildet med indre organer og ganske avrundet i formen. Hjortefiguen ved Bingsfossen er ganske magert avbildet, og slike tynne avbildninger av vilt er kjent fra helleristninger av jordbrukskarakter. Innenfor denne ristningstradisjonen er hjortefigurer ofte sett som et symbol på livet, foryngelsen, gjenfødelse og tidens gang. Figuren kan også være et eksempel på at man har risset inn de elementer som har vært av stor viktighet i det daglige liv. Slik sett kan hjortefiguren ved Bingsfossen ses i sammenheng med bronsealderbondens behov for å  drive jakt i tillegg til et jordbruk og husdyrhold.

En ny helleristning ble funnet i 2008. Motivet er et skip og regnes også til jordbruksristningene.

Natur- og kultursti langs Glomma

Ved Bingsfoss og langs Glomma er det etablert flott tursti med informasjonsskilt om historien og naturen langs vannveien. Turstien ble oppgradert i 2014.

 

Litteratur:
1999 Hygen,  A-S.
Dyrenes egenskap spilles ut i mytene. Helleristninger i grensebygd. Bohuslän og Østfold, red. Hygen, A-S., og L. Bengtsson, s. 113-117. Warne Förlag, Sävedalen.

1990 Østmo,  E. 
Helleristninger av sørskandinaviske former på det indre Østlandet. Universitetets Oldsaksamling Skrifter. Ny rekke, nr. 12. Oslo.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet