1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kulturminner i Sørum

Sørum kommune ligger øst for Oslo omtrent midt i Akershus. Kommunen er omkring 210 km² stor og består for en stor del av dyrket mark, med en del skogsområder med mange vassdrag i de ytre delene av kommunen. Glomma renner gjennom hele kommunen fra nordøst til sørvest.

Sørum er en av de mer funnrike kommunene på Romerike sett fra et arkeologisk perspektiv. Her har det vært menneskeskelig aktivitet siden steinalder, men med en hovedvekt med funn fra jernalder. Kommunen kan vise til en stor andel av kjente gravfelt fra perioden, og de arkeologiske undersøkelsene som er blitt gjort vitner om stor aktivitet gjennom hele jernalderen.

Kulturminner som kan trekkes frem spesielt er helleristiningene ved Bingsfoss der man ved  svabergene ned mot vannet, kan se helleristninger fra bronsealder i form av fotsåler, en hjortefigur, og et skip. Ved Huseby ligger det en rekke gravminner fra jernalderen. På det største gravfeltet er det registrert minst 31 rundhauger. På gården Skea ved Lørenfallet er det registrert flere lokaliteter med gravminner fra jernalderen. Skriftlige kilder forteller også at det har vært en kirke på gården i middelalder. 

Av nyere kulturminner kan nevnes Blaker Skanse som ble påbegynt i 1683, og feiret i 1983 300-års jubileum. Skansen har fungert som skole i formgivingsfag siden 1917.

Hver år bidrar arkeologiske registreringer til økt kunnskap om Sørums forhistorie. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene med funn og utgravningene som har funnet sted i Sørum de siste årene.

 

Liste: Artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsfoto over det sjaktede området på Foss nordre. Bleiker kirke synlig til høyre.

Fortau Eidsvegen

12.03.2019

Les hele artikkelen

Sjakting av undersøkelsesområdet, tatt mot sørvest.

Husebyfeltet gang- og sykkelvei

04.03.2019

Les hele artikkelen

Fremrenset profil av dyrkningslag i et masseuttak. Analyse av kullprøve viser at området var dyrket allerede i yngre jernalder.

Rånåsfoss

26.02.2018

Les hele artikkelen

Hulvei, markert med målebånd.

Hogset

31.03.2017

Les hele artikkelen

Arkeolog Christine Boon dokumenterer funnene ved Blaker kirke. I sjakten synes spor etter to gravhauger som tangerer hverandre. Disse buene kalles fotgrøfter, og er spor etter nedgravninger som markerer gravhaugens ytterkant. Blaker kirke i bakgrunnen.

Blaker kirkegård

08.03.2017

Les hele artikkelen

Eldre dyrkninsflate ved Ausenfjellet. Dateringer viser at området er ryddet i yngre jernalder.

Ausenfjell 2016

22.02.2017

Les hele artikkelen

Sjakting ved Sørvald.

Sørvald

11.11.2016

Les hele artikkelen

Arkeolgisk registrering ved Sørumsand idrettspark i desember.

Sørumsand idrettspark

09.11.2016

Les hele artikkelen

Sjakting langs Asakvegen.

Gang- og sykkelvei langs Asakvegen

06.07.2016

Les hele artikkelen

Utsikt fra kokegropslokaliteten.

Vann- og avløp i Blaker

04.07.2016

Les hele artikkelen

Sjakting ved Størsrud i Sørum. Kokegrop fra eldre jernalder er synlig i forkant av bildet.

Størsrud

27.06.2016

Les hele artikkelen

Sjakting i forbindelse med registrering av Ausenfjell.

Ausenfjell 2015

02.06.2016

Les hele artikkelen

Det sjaktede området ved Sørum skole. Sørum middelalderkirke synes i bakgrunnen.

Sørum skole

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting langs Bingenveien ved Sørum skole. Sørum kirke skimtes i bakgrunnen.

Bingenveien sykkelsti

03.03.2015

Les hele artikkelen

Kopi av Sørumsbåten. Denne ligger i dag på Fetsund lenser, originalen ligger på Norsk Maritimt Museum.

Sørumsbåten

03.03.2015

Les hele artikkelen

Armoen masseuttak.

Armoen masseuttak

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting langs Monsrudveien.

Sørumsand - Monsrudveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Bildet viser rydningsrøysen som ble funnet i Krogstad miljøpark.

Krogstad miljøpark

03.03.2015

Les hele artikkelen

Planområdet sør for Leirud vestre.

Leirud - Fjeldstad

03.03.2015

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde over det undersøkte området på Foss nordre.

Foss nordre

03.03.2015

Les hele artikkelen

Bryne av skifer funnet ved Asak. Brynet er kun 4,6 cm langt og kan føres tilbake til jernalder/middelalder.

Asak søndre

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting i forbindelse med nytt renseanlegg.

Sørum renseanlegg

03.03.2015

Les hele artikkelen

Skrivergården med en av gravhaugene på gravfeltet i forkant. Gravhaugen er fullstendig overvokst med vegetasjon.

Skrivergården

03.03.2015

Les hele artikkelen

Arkeologisk registrering langs Tertittvegen.

Monserudpensen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting i Blaker.

Blaker

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting på Frogner næringspark.

Frogner næringspark

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting ved gravhaug fra jernalder.

Aalgaard

03.03.2015

Les hele artikkelen

Gravhaug med uthus.

Kloakksanering i Sørum 2012

03.03.2015

Les hele artikkelen

Skipsristning ved Bingsfoss.

Helleristningene ved Bingsfoss

03.03.2015

Les hele artikkelen

Oversikt av undersøkt område, med funn i sjaktene. Sørum kirke i bakgrunnen. Foto tatt mot sør.

Sørum kirkegård

03.03.2015

Les hele artikkelen

Gravhaug i skolegården på Haugtun skole. Gravhaugen har den toppede formen som er typisk for området.

Huseby

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fotgrøfter til overpløyde gravhauger er fortsatt synlige i undergrunnen når matjorda blir fjernet.

Haugtun skole

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet