1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Waldemarhøy

Villaen Waldemarhøy ble oppført i 1889 i datidens dragestil. Opp gjennom årene har flere bygninger blitt revet og flere er blitt flyttet hit i senere tid.

Waldemarhøy bygde - og kultursenter i Ski

Den laftede bygningen i dragestil som er kjent som Waldemarhøy ble bygd i 1889 og skulle fungere som bolig og kontorlokale for jernbane - og kommunelege Georg Juell Kloumann (1859-1906).

Flere bygninger er blitt fjernet og er kommet til i senere tid. Det skal opprinnelig ha vært en stall og en peisestue i laftet tømmer ved Waldemarhøy - men disse er blitt revet. I dag står det i tillegg til den opprinnelige villaen to bygninger som er flyttet hit. Ustvedthuset er det gamle våningshuset til gården Vestre Ustvedt, og kan føres tilbake til ca. 1740. Huset ble donert til Ski historielag i 1977, og ble gjenreist på Waldemarhøy i 1984. Stabburet av laftet tømmer på Waldemarhøy stammer opprinnelig fra gården Ellingsrud, og er fra slutten av 1800-tallet. Stabburet ble gjenreist i på Waldemarhøy i 1994.

Waldemarhøy var på private hender frem til Ski kommune kjøpte bygningen i 1964 og benyttet stedet som sosialboliger for vanskeligstilte familier i Ski. På midten av 1970-tallet kom det en forespørsel fra Ski historielag om å gjøre om Waldemarhøy til et kultursenter. Dette ble vedtatt i 1982.

I dag fungerer bygningene på Waldemarhøy som møtelokale for kulturorganisasjoner som Ski historielag, Ski husflidslag og Ski malerklubb. Selve villaen fungerer som lokaler for diverse kulturarrangementer, og kulturetaten i Ski kommune har også kontorer her. To dager i året arrangeres Waldemarhøydagene med kulturelle arrangementer for store og små.

Kulturlandskapet rundt Waldemarhøy

Området som villaen ligger på har stor historisk dybde, med arkeologiske spor helt tilbake til steinalderen. Området har opprinnelig hørt til gården Sander som er en av urgårdene i Ski. Sander gård lå plassert på moreneryggen som går gjennom Ski, og som har vært et foretrukket område for den tidligeste jordbruksbosetningen. Mulig kan man spore den helt tilbake til yngre jernalder her i Skiområdet, da det er funnet flere steinøkser fra denne perioden i dette området. På eiendommen ligger det flere gravminner fra jernalder, samt en skålgropsstein som ble funnet på gården Myrer, men flyttet til Waldemarhøy i senere tid. Se egen artikkel om Skimorenen.

Litteratur:
2005 Krogstie, P. A.

Waldemarhøy. Bygde- og kultursenter i Ski. i Follominne nr. 43, s. 152 - 161, red. Lindbladh, Svend. Follo Historielag.

Les flere artikler

Deler av planområdet i forbindelse med nydyrking på Jaer. Arkeolog Kristin Fjærestad er avbildet.

Nydyrking på Jaer i Ski

23.05.2018

Les hele artikkelen

Sjakting med funn av kokegrop. I bakgrunnen ses en av de større gravhaugene på gravfeltet Vardehaug.

Kværnerveien 10 - Vardehaug

26.02.2018

Les hele artikkelen

Deler av planområdet ved Taraldrud. E6 i bakgrunnen.

Taraldrud - Politiets Nasjonale beredskapssenter

07.03.2017

Les hele artikkelen

Hulvei ved Drømtorp.

Ski Næringspark Felt F - Drømtorp

29.12.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet