1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kabelgrøfting på Asak

I forbindelse med kabelgrøfting langs Gudleivs vei på Asak i 2007 ble det funnet aktivitetsspor fra jernalder.

Kulturmiljøet ved Asak

På Asak er det fra før kjent et større gravfelt fra jernalder med en rekke praktfulle oldsaker. På dette gravfeltet ligger det også en kirketuft fra middelalder og flere hulveier går gjennom området.

Arkeologiske spor

Under den arkeologiske undersøkelsen ble det funnet en lokalitet med til sammen tre kokegroper innenfor et ganske lite område - noe kan indikerer at dette er en del av et større kokegropsfelt som kan ha vært brukt i forbindelse med rituelle måltider. Funnet av kokegropsfeltet passer godt inn i tolkning av området som et viktig rituelt møtested. Alle tre kokegropene ble dokumentert og gravd ut på stedet, og kullprøver fra samtlige kokegroper ble analysert ved hjelp av C14-metoden. Det viste seg at to av kokegropene er fra folkevandringstid (ca. 400-600 e. Kr), mens den tredje er noe eldre og kan føres tilbake til romersk jernalder (ca. 0 - 400 e. Kr). 

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.


En av kokegropene sett i plan til venstre og i profil etter snitting til høyre. Kokegropa ble datert til perioden 120 -260 e.Kr. - hvilket vil si romersk jernalder. Foto: Akershus fylkeskommune.

 

 

Les flere artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet