1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Områderegulering Nitelva 2016

I forbindelse med utvidelse av områderegulering for Nitelva ble det i oktober 2016 funnet en kokegrop fra eldre jernalder.

Bakgrunnen for den arkeologiske registreringen var en utvidelse av området til områderegulering for Nitelva ved Valstad i Skedsmo kommune. Registreringen var en fortsettelse av registreringsarbeidet som ble gjort i 2015.

Naturmiljøet ved Valstad

Planområdet består av dyrket mark og skog. Det er mye bebyggelse i området, både næringsbygg og boligbebyggelse. Øst for planområdet er det mest jorder og spredt bebyggelse. Nitelva renner øst for planområdet. Jordet er relativt flatt og ligger på et høydedrag hvor terrenget faller ned mot elva. Utmarksområdene er noe mer kuperte og er bevokst med blandingsskog.

Kulturminner i nærområdet

Det er registrert en rekke kulturminner i nærområdet, da spesielt øst for Nitelva. Her er det gjort funn av gravminner, bosetnings- aktivitetsspor datert til jernalder og et veifar. Bosetnings- og aktivitetsområdene består primært av kokegroper, stolpehull og kulturlag. På vestsiden av elven, på samme side som planområdet, ble det i 2015 registrert et område med bosetning- aktivitetsspor.

Et historisk kart fra 1775 viser at det har vært et krysningspunkt over Nitelva like ved Valstad.

Funn

Det ble gjort funn av en kokegrop i dyrket mark. Kokegropen er utgravd i forbindelse med den arkeologiske registreringen, og datert til yngre romersk jernalder (perioden 200 – 400 e. Kr).

Rapporten fra den arkeologiske registreringen finner du her.

 

Les flere artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet