1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skedsmo kirke - 2009

I forbindelse med regulering av området rundt Skedsmo Kirke ble det høsten 2009 funnet tre større bosetningsområder med dateringer fra steinalder til nyere tid.

Arkeologiske forundersøkelser i 2009 og 2010

I 2009 og 2010 ble det foretatt omfattende arkeologiske forundersøkelser ved Skedsmo middelalderkirke. Området ble undersøkt med maskinell sjakting og det ble funnet en rekke bosetningsspor i form av kokegroper, ildsteder, stolpehull og nedgravninger. Man fant også spor etter tidlig jordbruk, samt etter menneskelig begravelse.  Av andre spennede funn var en slipestein og en fallosstein. Dateringer fra  undersøkelsen viser at området har vært benyttet gjennom hele forhistorien fra eldre steinalder og opp til nyere tid.

I 2011 foretok Kulturhistorisk museum en utgravning av de sporene som ble avdekket i 2009 og 2010. Det ble da funnet en branngravdatert til overgangen romersk jernalder/folkevandringstid (ca. 400) med rester av en kam/beinnål, brente bein og en spiker - samt tre mulige husområder.

Skedsmokorset gjennom tidene

På Sten-Tærud kan man i dag se 17 gravhauger på feltet, men opprinnelig har det vært 40 gravhauger her. Dette må ses i relasjon til middelalderkirkestedet, kun noen hundre meter lenger bort. Det er ikke unvanlig å finne større gravfelt fra jernalderen på steder som ble benyttet som kirkested i middelalderen. På denne måten kan man i ettertid få et innblikk maktkampen mellom hedenske og kristne krefter.

Ved Skedsmo kirke finner man også Olavbautaen, som forteller historien om hvordan Olav den Hellige etter sigende skal ha banket raumerne til lydighet og kristnet Romerike som et av de siste områdene i Norge. Etter slaget skal kongen ha reist en trekirke, og nåværende Skedsmo kirke erstattet trolig denne i 1180.

Sett i lys av det store antallet kulturminner i nærområdet rundt Skedsmo kirke, er det nærliggende å tolke dette som et viktig område gjennom store deler av forhistorien. Her har mennesker bodd siden steinalderen, og området har unektelig vært strategisk viktig i maktkampen i jernalder, og ikke minst spilt en viktig rolle i kampen mellom hedensk og kristen tro på romerike. Lett drenert jordsmonn tiltrakk seg mennesker allerede i den første jordbruksperioden i yngre steinalder, og har den sentrale beliggenheten som har gjort at folk har bodd her siden.


Les flere artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet