1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Asak - "Gudenes åker"

I 2004 ble gravhaugene på Asak i Skedsmo dokumentert på nytt av Akershus fylkeskommune. Det ble da dokumentert 35 gravhauger fra jernalder og fire hulveier fra jernalder-middelalder. På gården finnes dessuten en kirkeruin fra middelalder.

Gårdsnavnhistorie

Gårdsnavnet Asak er kjent i de skriftlige kildene første gang i 1344. Navnet kommer opprinnelig fra Asakrar eller Aasagrene, satt sammen av as som betyr gud/ guddom og endelsen ?åker. Gravfeltet ligger på høydedraget nord og øst for gårdene Asak mellom og Asak vestre. Høydedraget består av en ca. 40 mål stor slette bevokst med til dels spredt og til dels tett bar- og løvskog. Undervegetasjonen varierer fra tett bærlyng til gress og bregner. Enkelte steder er skogbunnen dekket av et tett bringebær- og brenneslekratt. Fra høydedraget er det svært god utsikt utover jordbrukslandskapet i sør, til Lillestrøm og nedover elva Leira som løper ut i Øyeren.

Gravminner fra jernalder

Det ble registrert 35 gravhauger på Asak. Området er til dels bevokst med mye kratt og trær, noe som gjør det vanskelig å se de laveste haugene. Gravhaugene har ulik størrelse. Den gjennomsnitlige diameteren er ca. 9 m. De fleste gravene er av en viss størrelse. Det er derfor ikke vanskelig å forestille seg at gravfeltet må ha vært imponerende mot slutten av brukstiden. I tillegg til haugene begravde man folk i flatmarksgraver i jernalder, dvs. graver uten haugmarkering. Det skal derfor ikke utelukkes at slike finnes på Asak mellom de synlige gravhaugene. I forbindelse med diverse masseuttak fra området siden 1800-tallet, er flere av gravhaugene skadet. Det er også funnet en rekke gjenstander som delvis kan føres tilbake til gravminnene - slik som kleberkar, spinnehjul, draktspenner, sverd m.m.

Eldre veifar

Inne i selve gravfeltområdet, samt vest mot Asak mellom, ligger eldre hulveier. Hulveier er et annet navn på forhistoriske rideveier eller ferdselsveier. Det som skiller hulveier fra kjerreveier er at de som oftest er for smale til en vogn. Hulveiene er oppstått etter mange års slitasje i terrenget som følge av ferdsel og vannerosjon. De er lett synlige som fordypninger i terrenget. Ofte er det flere parallelle veifar, noe som kan tyde på at alternative veier er valgt dersom det var for vått etc., slik som man ofte ser på turstier i dag også. Hulveiene ved Asak er alle svært gjengrodd med trær og kratt, og kan være vanskelig å få øye på hvis man ikke kjenner til dem. De er veldig typiske med flere parallelle far. Hulveien ned mot Asak mellom er dessuten ganske dyp og vid. Hulveienes beliggenhet i og over gravfelt er ikke et ukjent fenomen.

Middelalderkirkested

På Asak kan man også se en kirkeruin fra middelalder. Denne kirken skal ha blitt oppført av Gudleif Asak, en rik og mektig bonde, og var viet til St. Mikael. Størrelsen på kirken indikerer at den først har vært et privat kapell som senere fungerte som sognekirke. Kirken gikk ut av bruk etter reformasjonen og brant ned mot slutten av 1500-tallet. Kirkeruinen er fortsatt godt synlig i dag.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet