1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skedsmo kirke og gravfeltet på Sten-Tærud

Skedsmo kirke er en middelalderkirke med aner tilbake til 1000-tallet. Kirkestedet ligger like ved et større gravfelt fra jernalder på Sten-Tærud.

Skedsmo middelalderkirke

Skedsmo kirke ble innviet på 1200-tallet til St.Olav. Olav Haraldsson (St.Olav) skal ha reist en trekirke på samme sted som steinkirken i dag står allerede i 1022 da området ble kristnet. Denne trekirken kan ha vært en av de eldste opprinnelige kirker i Akershus. Steinkirken er i dag den eldste bygningen i Skedsmo kommune. Døpefonten er av kleberstein og kan føres tilbake til steinkirkens oppføringsperiode - ca. 1200.

Gravfeltet på Sten-Tærud

Den opprinnelige trekirkens tidlige alder, må ses i relasjon til det store jernaldergravfeltet som ligger ca. 250-300 m nord og nordvest for Skedsmo kirke, ved Sten-Tærud skole. Man vet i dag at gravfeltene i forhistorien også fungerte som arenaer for ritualer og sammenkomster av sosial og / eller religiøs art. Mulig valgte man å befeste den nye kristne troen nettopp på dette stedet hvor hedenske skikker og ritualer gjennom flere hundre år hadde vært praktisert.

På det største gravfeltet er det i dag kjent 17 gravhauger, hvorav 13 er rundhauger og 4 er langhauger. Ca. 100 m sør for dette feltet er det registrert to rundhauger til. I 1867 ble det foretatt undersøkelser av 15 av gravhaugene, og det ble da funnet en rekke gjenstander - blant annet hestebissel og skålformete spenner. Gravfeltet er i så måte antagelig fra yngre jernalder (ca. 600-1030). I 1958 skal det ha blitt funnet en branngrav her med varmepåvirket stein og brente bein. Dette gir en indikasjon på at det antagelig finnes flere flatmarksgraver på gravfeltet som i dag ikke er dokumentert.

Arkeologiske undersøkelser

Høsten 2009 ble det foretatt omfattende arkeologiske forundersøkelser, med påfølgende arkeologiske utgravninger på jordene rundt Skedsmo kirke. Dette resulterte i en mengde spennende funn med dateringer fra steinalder og opp til nyere tid. Du kan lese om undersøkelsene her.Litteratur:
Haavelmo, H.
1929 Skedsmo: bygdens historie. Bind I. Herredsstyret. Oslo.
Wikipedia

 

Les flere artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet