1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kulturminner i Skedsmo

Skedsmo kommune ligger rett øst for Oslo og grenser til Nittedal og Gjerdrum i nordvest , Sørum i øst og til Fet i sør. Skedsmo er 77 km² stort og består i sør av tettbygde områder som strekker seg nordover i et belte omkranset av et variert landskap med dyrkede jorder og skogsområder med vassdrag.

I Skedsmo er det kjent rundt 40 automatisk fredete kulturminner. Gravhauger og gravrøyser dominerer, men det er også flere bygdeborger, samt spor fra eldre tiders bosetning og dyrkning. Av løsfunn er det mange praktfulle økser fra steinalderen, for eksempel er det funnet en steinøks på Jogstad. Ved Asak er det funnet flere gjenstander av jern og av bronse fra yngre jernalder, blant annet en bronsehest som har fungert som vektlodd i middelalder. På Asak ligger Skedsmos største gravfelt med hele 35 gravhauger fra jernalder. Her finner man også fire hulveier, samt en kirkeruin fra middelalder. Skedsmo kirke er fra 1200-tallet. Rett ved siden av kirken finnes en av kommunens største gravfelt fra jernalder. Kjeller flyplass er Norges eldste militære flyplass med røtter tilbake til 1912. Hvert år foretas det arkeologiske undersøkelser i Skedsmo som bidrar til økt kunnskap om kommunens tidligste historie. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Skedsmo de siste årene og andre artikler om kulturminner.

 

Liste: Artikler

Nyregistrert gravhaug fra jernalder funnet på Asak.

Asak 2018

07.03.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over stolpehull og ildsted. Funnene er tolket å være rest etter en bygning, og har fått datering til eldre jernalder.

Skedsmovollen 2016

16.05.2017

Les hele artikkelen

Jordet på Valstad som ble sjaktet.

Områderegulering Nitelva 2016

02.03.2017

Les hele artikkelen

Nitelva med Valstadslora.

Områderegulering Nitelva 2015

25.08.2016

Les hele artikkelen

Fra den arkeologiske registreringen på Brøter i 2011. Matjordslaget blir fjernet med gravemaskin.

Brøter Østre

02.06.2016

Les hele artikkelen

Sjakter ved Skedsmo kirke.

Skedsmo kirke - 2009

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting på Kjeller vestre.

Kjeller Vestre

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting i forbindelse med vannledning ved Asak.

Asak - vannledning

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting på Høgslund.

Høgslund

03.03.2015

Les hele artikkelen

Gravrøys på Solbergåsen.

Solbergveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Nitberg Vestre.

Nitberg

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting langs Branderudveien.

Branderudveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Gravfunn fra vikingtid funnet på Asak.

Asak - "Gudenes åker"

03.03.2015

Les hele artikkelen

Skedsmo middelalderkirke.

Skedsmo kirke og gravfeltet på Sten-Tærud

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting om vinteren på Bråte.

Bråtejordet

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting på Husebyjordet.

Arkeologisk utgravning på Huseby gård i Skedsmo

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting.

ROAF miljøpark

03.03.2015

Les hele artikkelen

Utsikt fra Haugli mot sjaktet område.

Gauteidveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Kabelsjakting ved Asak.

Kabelgrøfting på Asak

03.03.2015

Les hele artikkelen

Kjeller Vestre.

Kjeller vestre - 2008

03.03.2015

Les hele artikkelen

Gårdsvei inn til Myrer søndre med området hvor kokegropene ble funnet.

Myrer

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet