1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Hurdal Glassverk (1755 - 1895)

Bakgrunnen for oppføringen av Hurdal Glassverk må søkes i planene til Christian VI fra 1739 om å gjøre Norge til et velstående land. Det ble i denne sammenhengen anlagt en rekke fabrikker for tilvirkning av tjære, olje, jern, og ikke minst glass.

Glassverket åpnes i 1755

Caspar Hermann von Storm fikk i oppgave å bygge et nytt glassverk, og valget falt på Hurdal med sine store skogsområder. I 1755 stod Verket klart med fagfolk fra flere land. Ved Verket ble det bygd en dam for å stoppe trelasten nedover elva, nedenfor dammen var det oppført kiselstampe, mølle og sag.

Driften gikk til å begynne med noe tregt, og det var først da Peter Hersleb Essendrop ble ny direktør i 1756, kun 24 år gammel, at økonomien gikk i balanse. Han satset hardt på produksjonen, og dette fikk store konsekvenser for tilgangen på råmaterialet. Rovdrift av skogsområdene hadde satt sine spor. I 1775 ble Carsten Tank Anker ny direktør, og glassverket begynner nå en ny periode med økonomisk overskudd. I 1843 ble det nok en gang nye eiere, og driften fortsatte å være lønnsom.

I forbindelse med Verket, oppstod det et eget samfunn. Glassverket hadde en egen skole- og fattigvesen. Det var også en egen landhandel for de ansatte.

Konkurranse om råmateriale

Da Bøhnsdalen Tresliperi ble anlagt i 1881 fikk det store konsekvenser for Glassverket. Det ble stor konkurranse om å få kjøpt nok brennved. Høye råmaterialpriser, samt utgifter ved transport av råmateriale bidro til at lønnsomheten ved Verket forsvant og driften ble lagt ned i 1895. Selve skogsområdene og fløtingsrettighetene som tilhørte Verket ble solgt til H. Mathiesen som eide Eidsvoll Verk. Selve Glasverket ble omgjort til et vakkert parkområde av en av Verkets eiere, Ragnvald Tandberg.

Litteratur:
1973 Tveter, Olav.

Hurdal Verk 1755 ? 1895. I Hurdal bygdebok. Bind I. Bygdehistorie, s.377 ? 385. Hurdal kommune.

 

Les flere artikler

Sjakting ved mastepunkt.

Jording av mastepunkter i Aurskog-Høland og Hurdal

05.06.2019

Les hele artikkelen

Rester etter en hustuft ved Vestlia.

Vestlia finneboplass

22.06.2018

Les hele artikkelen

Steingjerde fra nyere tid på Melby.

Hurdal skisenter

06.09.2016

Les hele artikkelen

Kullgroper på Sibilrud etter snøfall.

Kullgroper på Sibilrud

04.07.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet