1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Områderegulering for Gamle Drøbak

I forbindelse med områderegulering for Gamle Drøbak, ble det i oktober-november 2018 funnet bosetningsspor fra eldre steinalder og eldre jernalder.

Undersøkelsesområdet

Reguleringsområdet Gamle Drøbak grenser mot Kopåsen i nord og strekker seg videre sørover langs kystlinjen til Wilhelmsbakken. Det omfatter blant annet Drøbak kirke, Badeparken, Parrstranda og Drøbak og Frogn Prestegård. Gamle Drøbak består hovedsakelig av eldre trehusbebyggelse, foruten friområder rundt kirken og strand- og bryggeområder.

Kjente kulturminner

Nordøst for reguleringsområdet ligger Seiersten festning. Rett nord ligger Kopåsen. Begge hører til vedtaksfredete Oscarsborg ute i sundet. Av automatisk fredete kulturminner finner vi nærmest planområdet en steinalderboplass og en hulvei. I skogsområdet i øst mot Åsveien (Rv152) på Skorkeberg, er det forholdsvis tett med steinalderboplasser.

Innenfor planområdet er det kjent flere vedtaksfredete bygninger, blant annet Skrivergården Solgry, Drøbak hospital og Askautrudgården. Drøbak kirke fra 1776 er listeført. I sjøen er det registrert krittpiper og funnet et anker fra 1700-tallet.

Det er også funnet en del gjenstander på matrikkelgårdene som indikerer aktivitet i forhistorisk tid, særlig fra steinalderen.

Funn

I forbindelse med registreringen ble det det funnet flint i et prøvestikk på en flate mellom berg, rett sørvest for prestegården. Funnet i indikerer et boplassområde, mest sannsynlig fra eldre steinalder ettersom det ligger på 55-60 meter over havet. Basert på strandlinjekurven kan boplassen dateres til rundt 6000 f.Kr, hvilket vil si eldre steinalder. I et av prøvestikkene ble det også funnet en kokegrop. Kull fra kokegropa er datert til førromersk jernalder (ca. 500 – 0 f.Kr), og vitner altså om to ulike bruksfaser av boplass-flaten. Ettersom flint har vært brukt gjennom store deler av forhistorien, kan det allikevel ikke utelukkes at den kan ses i sammenheng med kokegropen.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet