1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Gråvann i Frogn

I 2007 foretok Akershus fylkeskommune arkeologisk registrering av nærmere 3000 eiendommer i Frogn. Resultatet ble funn av 64 nye kulturminnelokaliteter – i hovedsak fra steinalder.

Bakgrunn for undersøkelsen

Bakgrunnen for registreringsprosjektet var at Frogn kommune i 2001, med hjemmel i forurensingsloven, fattet vedtak om desentraliserte avløpsløsninger. Vedtaket hadde betydning for hytteområder, LNF-områder og uregulerte områder med innlagt vann, og omfattet nærmere 3000 eiendommer. I praksis betydde vedtaket at alle med innlagt vann må ha en lovlig renseløsning for sine utslipp, og at alle som ikke er knyttet til det kommunale kloakknettet, må legge inn egne private renseanlegg. Den arkeologiske undersøkelsen ble gjort for å få en oversikt over hvor det var kulturminner som eventuelt ville bli berørt av dette.

Et steinalderlandskap

Det store flertallet av de berørte eiendommene er fritidseiendommer i kystsonen ut mot Oslofjorden og Bunnefjorden. Dette er områder med stort potensial for funn av automatisk fredete kulturminner; spesielt steinalderboplasser. I alt ble det blitt registrert 76 kulturminner, med til sammen 87 enkeltlokaliteter i forbindelse med registreringsprosjektet. 12 av disse kulturminnene var tidligere kjente, mens 64 var helt nye kulturminner. Tidsmessig fordeler funnene seg fra eldre steinalder, for ca. 10 000 år siden og frem til nyere tid, men med stor overvekt på funn fra steinalderen. Til sammen ble det registrert 80 enkeltlokaliteter med tilknytning til steinalderen. Funnene fra registreringen fordeler seg slik:

 • Leium: 1 boplass (eldre steinalder)
 • Solbergstrand: 4 boplasser (2 eldre steinalder, 2 yngre steinalder)
 • Ekeberg: 3 boplasser (eldre steinalder), 3 gravrøyser (bronsealder)
 • Søndre Hallangen: 14 boplasser (6 eldre steinalder, 8 yngre steinalder), 1 funnsted (eldre steinalder), 2 rydningsrøyser (nyere tid)
 • Nordre Hallangen: 6 boplasser (4 eldre steinalder, 2 yngre steinalder), 2 funnsteder (eldre steinalder)
 • Vestre Pollen: 8 boplasser (eldre steinalder), 1 funnsted (yngre steinalder)
 • Østre Pollen: 7 boplasser (eldre steinalder), 1 hulvei (middelalder)
 • Digerud: 1 funnsted (yngre steinalder)
 • Knardal: 12 boplasser (11 eldre steinalder, 1 yngre steinalder), 1 funnsted (eldre steinalder)
 • Brevik: 5 boplasser (4 eldre steinalder, 1 yngre steinalder)
 • Blylaget: 13 boplasser (9 eldre steinalder, 4 yngre steinalder), 1 funnsted (yngre steinalder), 1 gravrøys (bronsealder)

Rapporten fra den arkeologiske registreringen kan lastes ned, men på grunn av størrelsen er den delt i to. Last ned rapport del en eller rapport del to.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet