1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kulturminner i Frogn

Frogn kommune ligger sør for Nesodden og grenser mot Oslofjorden i vest. Frogn er på ca 87 km² og består til stor del av dyrket mark som ligger i sand- og leirholdige hellinger, i senkningen mellom åser og koller. Landskapet stiger temmelig bratt opp fra sjøen og småkuperte åser strekker seg i nordøstlig og østlig retning fra Drøbak.

Kulturlandskapet langs moreneryggen ved Bjerke, Huseby og Froen i Frogn kommune har en av fylkets tetteste innslag av kulturminner fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder. Hovedandelen av disse består av gravminnner og bosetningsspor fra bronsealder og jernalder.

Frogn kommune kan dessuten vise til flere helleristningslokaliteter, blant annet ligger Follos eneste figurristning på Skjellerud. Gravfeltene ved Bjerke og Huseby, samt gravhaugene ved Økern, er fornminner som godt illustrerer de typiske fornminnene i Frogn og som er såpass tilgjengelige at man kan god få en god forståelse av dem.

Det er i tillegg til de faste kulturminnene også gjort mange løsfunn fra steinalderen i Frogn. Blant dem finner vi mange praktfulle økser, som for eksempel nakkestykket av en buttnakket øks funnet ved nordre Dal, men også andre gjenstander som for eksempel en del av en kølle, funnet ved Digerud.

Av nyere tid kulturminner kan nevnes Oscarsborg festning i Drøbaksundet hvor man kan få en innføring i norsk forsvarshistorie fra 1640 og frem til i dag.

Frogn kommune er en av Akershuskommunene med størst potensiale for fornminner. Det er også en kommune der det skjer en del utbyggingsaktivitet, slik at det årlig blir foretatt en rekke arkeologiske registreringer som avdekker steinalderboplasser, gravminner og bosetningsspor fra bronsealder og jernalder. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Frogn de siste årene og andre artikler om kulturminner i kommunen.

Liste: Artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Oversiktsfoto over lokaliteten.

Rådyrbakken

08.09.2016

Les hele artikkelen

Kokegrop avdekket ved sjakting langs Osloveien.

Gang- og sykkelvei Bakker bro-Ottarsrud

07.09.2016

Les hele artikkelen

Sjakting ved Haver.

Odalen-Haveråsen

07.09.2016

Les hele artikkelen

Kraftlinje som går mellom Frogn til Vestby. I forgrunnen synes en gravrøys fra jernalder. Steinene i røysa er synlige gjennom vegetasjonen.

Kraftledning gjennom Frogn, Ås og Vestby

09.06.2016

Les hele artikkelen

Sjakting i dyrket mark sør for Rødsholtet.

Gang- og sykkelvei mellom Bakker bro - Ottarsrud

03.06.2016

Les hele artikkelen

Bildet viser rydningsrøysa i profil.

Skanseveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Bronsegjenstander funnet ved Midtveien i Frogn.

Bronsefunnet i Midtveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Registrert område ved Trolldalen.

Trolldalen - Riksvei 152

03.03.2015

Les hele artikkelen

Utsikt mot Thorshytta.

Måna

03.03.2015

Les hele artikkelen

Planområde for skiløype strekningen Måren-Holtfurua.

Skiløype strekningen Holtfurua-Måren

03.03.2015

Les hele artikkelen

Nøstvetboplass på Skiphelle med utsikt mot fjorden.

Skiphelle

03.03.2015

Les hele artikkelen

Seiersten skanse i Frogn.

Seiersten skanse

03.03.2015

Les hele artikkelen

Flint funnet ved prøvestikk i Havsjødalen.

Holtbråten - Tusse

03.03.2015

Les hele artikkelen

Oscarsborg.

Oscarsborg

03.03.2015

Les hele artikkelen

Keramikkskår i profil fra yngre steinalder funnet under den arkeologiske utgravningen.

Solbakken

03.03.2015

Les hele artikkelen

Industriminner fra Fossen søndre. Turbinhusets fundamenter, med rester av drivverket, er bevart i krattet på vestsiden av elvebredden.

Fossen søndre

03.03.2015

Les hele artikkelen

Flint fra Glenne nedre.

Glenne nedre

03.03.2015

Les hele artikkelen

Steinalderboplass ved Dalsbakken-Glenne.

Dalsbakken Glenne

03.03.2015

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet funnet på Svenneløkka.

Svenneløkka

03.03.2015

Les hele artikkelen

Steinalderboplass ved Vannverksveien i Frogn.

Vannverksveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Jernaldergravfeltet på Økern følger høydedraget.

Gravfeltet på Økern

03.03.2015

Les hele artikkelen

Flintfunn på Elle nordre.

Elle nordre

03.03.2015

Les hele artikkelen

Spenne av gull med granater og filigransarbeide fra merovingertid. Funnet i Frogn.

Frognmorenen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Rydningsstreng ved Batteriveien i Frogn.

Batteriveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Skålgroper på Skjellerud.

Skålgropsfeltet på Skjellerud

03.03.2015

Les hele artikkelen

Det undersøkte området ved Ottarsrudkrysset.

Frogn Driftsstasjon

03.03.2015

Les hele artikkelen

Hulvei bygget opp med stein.

Fagerstrandveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting ved Holt.

Holt

03.03.2015

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet.

Kolstad - Klommestein og Nordre Tverrvei

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting ved Bergerhøgda.

Bergerhøgda

03.03.2015

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet.

Oslofjordforbindelsen - Riksvei 23

03.03.2015

Les hele artikkelen

Eldre veifar ved Leium.

Leium

03.03.2015

Les hele artikkelen

Oversikt funnsted av flint, den røde hjelmen markerer hvor. Foto tatt mot sørvest.

Vann- og avløpsanlegg på Nordre Eikeberg hyttefelt

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting ved Teipaveien.

Teipaveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet