1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

På Huseby ble det sensommeren 2017 funnet kokegroper og et stolpehull fra jernalder i forbindelse med kabelsjakting langs Østliveien.

Undersøkelsesområdet

Registreringsområdet ligger i et bølgende jordbrukslandskap med spredte treklynger og åkerholmer innimellom. Den aktuelle kabeltraséen følger Østliveien fra toppen av et nord-sør orientert høydedrag og ned skråningen mot Osloveien. Fra toppen av høydedraget er det vid utsikt i alle retninger. Dette er et rikt kulturlandskap, med en flere gravfelt fra jernalder og skålgropslokaliteter fra bronsealder og jernalder.  

Funn

Det ble registrert to lokaliteter langs traséen, bestående fire kokegroper og et stolpehull. Lokalitetene har dateringer fra romersk jernalder til merovingertid. Funnene passer i så måte godt inn i funnbildet vi har av dette området med mange funn fra jernalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet