1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Rådyrbakken

I forbindelse med oppføring av ny enebolig i Rådyrbakken, ble det i oktober 2014 funnet en steinalderboplass.

Undersøkelsesområdet

Det undersøkte området ligger på en flate rett øst for Rådyrbakken på 65-68 meter over havet. Flaten har en god beliggenhet med vidt utsikt mot øst hvor terrenget faller bratt mot et stort åpent område som i dag består av dyrket mark. Planområdet ligger i utmark og er bevokst med blandet skog.

Kulturminner i nærområdet

Undersøkelsesområdet ligger på grunnen til gården Elle. Det er tidligere kjent fornminner fra steinalder i form av bosetning aktivitetsområde samt gravminner fra jernalder-bronsealder i nærheten av planområdet.

Funn fra steinalderen

Under registreringen ble det funnet et bosetnings- og aktivitetsområde fra steinalderen. Lokaliteten ligger 66-67 meter over havet. Dersom man legger til grunn at boplassområdet lå ved datidens vannkant, tilsier det at den var i bruk i eldre steinalder – for nesten 9000 år siden. Boplassområdet ble funnet ved prøvestikking med positive funn av flint.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet