1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Gang- og sykkelvei Bakker bro-Ottarsrud

I forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 76, Osloveien, mellom Bakker bro og Ottarsrud, ble det i 2014 foretatt arkeologisk registrering.

Traseen for gang- og sykkelvei går fra Bakker bro i sør, lang vest- og sørsiden av Osloveien til Ottarsrud i vest. Området ligger i et åpent jordbrukslandskap med vid utsikt mot sør og øst.

Kulturminner i nærområdet

Det undersøkte området ligger i et landskap som er rikt med kulturminner. Kulturminnene består for det meste av gravminner og kokegropslokaliteter, men også rydningsrøyser, tuft, steingjerde og skålgroper. Det er kjent kulturminner på sju av ni berørte gårder, men spesielt mange er registrert på Husebygårdene.

Det er også funnet noen gjenstandsfunn i nærheten. Blant annet noen steinøkser som kan knyttes til tidlig landbruk i yngre steinalder, og noen få gjenstandsfunn som kan knyttes til graver fra jernalderen. Fra en undersøkt gravhaug på Ødegården (Glosli lille) ble det funnet et klebersteinskar, et spinnehjul, en jernøks og en brynestein.

Funn

Det ble funnet fem kokegroper, fordelt på tre lokaliteter. En lokalitet består av kun en kokegrop, de andre av to kokegroper hver. Kull fra kokegropene er blitt analysert, og det viser seg at de kan føres tilbake yngre bronsealder (900-800-tallet f. Kr), yngre romertid (200-400-tallet e. Kr) og overgangen mellom merovingertid og vikingtid (700-tallet e. Kr).

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet