1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Odalen-Haveråsen

I forbindelse med etablering av to riggområder tilknyttet nytt vann- og avløpsanlegg fra Odalen til Haveråsen, ble det i 2015 foretatt arkeologisk registrering på Ørud og Haver.

Undersøkelsesområdet

Registreringsområdene ligger sørvest for Drøbak i et jordbruksområde. Her er det åpen dyrket mark som omgis av koller med skog. Bebyggelsen er spredt med gårder, en del hytter og noen steder med små boligfelt. Område 1, på Ørud, ligger rett sør for Nordre Øyerud hyttefelt i et skogområde på nordre side av Vestbyveien. Område 2 ligger hovedsakelig i dyrket mark, på sørøstre side om krysset Vestbyveien/Haveråsveien, ca. 650 meter sørøst for område 1.

Kjente kulturminner i nærområdet

På Haver er det kjent syv lokaliteter med enten enkeltliggende gravminner eller gravfelt med flere hauger og/eller røyser fra bronsealder/jernalder og jernalder. Den nærmeste er en enkeltliggende gravhaug som ligger 230 meter nordøst for registreringsområdet. På Ørud er det kjent en bygdeborg, fangstlokaliteter og en heller og en helleristning.

I nærområdet for øvrig er det kjent et stort antall automatisk fredete kulturminner innenfor en radius på 500-1000 meter fra registreringsområdene. De viser til menneskelig aktivitet gjennom lang tid og funnene som ble gjort i forbindelse med registreringen kompletterer de funn som stammer fra jernalder. Funnene i nærområdet består bl.a. av flere gravfelt, en heller og et veganlegg/hulvei.

Mellom 600-900 meter vest, nordvest og nord for område 1 er det dessuten registrert et stort antall steinalderboplasser.

Funn

Under registreringen ble det funnet en lokalitet med bosetningsspor på Haver. Lokaliteten besto av en kokegrop, fire stolpehull og en nedgravning, som alle ble gravd ut og dokumentert på stedet. Kull fra kokegropen ble sendt til analyse, og det viser seg at den har vært i bruk i perioden 400-360 f. Kr (førromersk jernalder).

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet