1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kraftledning gjennom Frogn, Ås og Vestby

Vår og sommer 2015 ble det foretatt arkeologisk registering langs kraftlinje mellom Dyrløkke i Frogn til Tegneby i Vestby. Den undersøkte traséen går gjennom et område rikt på eldre og nyere kulturminner.

Bakgrunn for registreringen

Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner er bygging av ny 132kv kraftledning, rivning av eksisterende kraftlinje og graving av ny kabeltrase for distribusjonsnett fra Dyrløkke i Frogn til Tegneby i Vestby kommune. Registreringen ble gjennomført i perioden april-juni 2015.

Kuturminner i nærområdet

Den planlagte kraftlinjen går både i dyrket mark og i utmark. I enkelte områder går tiltaket gjennom landskap som er svært rikt på automatisk fredete kulturminner fra alle perioder av Follos forhistorie. Fra Dyrløkke i nord og fram til Vestby prestegård domineres landskapet av dyrket mark med mindre skogområder. Resterende del av traseen går i hovedsak i større sammenhengende skogsområder i kupert terreng.

I tillegg til de kjente kulturminnene i nærområdet, er det også kommet frem gjenstandsfunn på gårdene som blir berørt av registeringen. Blant annet er det funnet en øks fra yngre steinalder og en spydspiss av jern fra eldre jernalder.

Undersøkelsen

Langs den nye traseen ble det i utmarka registrert med 40 meters bredde. I dyrket mark ble det sjaktet ved noen av de på forhand utvalgte mastepunkter i et område på ca 10x10 meter. Det ble også prøvestukket etter steinalderboplasser. Totalt ble det gravd 342 prøvestikk hvor av 3 var positive.

Arkeologiske funn

Ved registreringen ble det registrert en gravrøys fra jernalder, boplass fra eldre steinalder, ett løsfunn av flint fra eldre steinalder, og to steingjerder fra nyere tid i tilknytting til traseen. Fra tidligere var det registrert 16 automatisk fredete kulturminner og 23 nyere tids kulturminner i tilknytting til traséen.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Oversiktsbilde over tiltaksområdet, sett mot nordvest.

Nydyrking på Børsum

01.04.2019

Les hele artikkelen

Rydningsrøys fra nyere tid funnet på Dysterbråten.

Rydningsrøys fra nyere tid på Dyster

27.02.2019

Les hele artikkelen

Området ved Solberg som ble sjaktet.

Solberg østre 2017

14.06.2018

Les hele artikkelen

Sjakting langs Brekkeveien.

Brekken

03.05.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet