1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kolstad - Klommestein og Nordre Tverrvei

I forbindelse med områderegulering for Kolstad - Klommestein og Nordre Tverrvei i Frogn, ble det høsten 2014 funnet tre steinalderlokaliteter og et nyere tids steingjerde.

Planområdet og tidligere registrerte kulturminner

Planområdet er blitt registrert over flere omganger: I forbindelse med Tverrveien (2011), Klommestein og Kolstad (2010) og gang- og sykkelvei i rolldalen (2009). Det ble da funnet en rekke automatisk fredete kulturminner. Bare i 2010 ble det registrert 15 steinalderboplasser, et fangstanlegg fra yngre jernalder/middelalder og spor etter dyrkning fra senmiddelalder-nyere tid.

Funn

Under registreringen i 2014 ble det funnet tre automatisk fredete kjerde fra nyere tid. Steinalderlokalitetene og løsfunnet ligger fra 70-90 meter over havet. I henhold til landhevningskurven forteller det oss at lokalitetene har vært i bruk en gang i perioden 8300 - 6500 f. Kr. 

 

Røykkvartskrystall og avslag av bergkrystall og røykkvarts funnet i et av prøvestikkene. Foto Akershus fylkeskommune.

Nyere tids kulturminner

I tilegg til steinalderlokalitetene ble det funnet spor etter Trolldalen hoppbakke som sist var i bruk på 1960-tallet . Det som står igjen er 14 betongblokker i to parallelle rekker med minskende størrelse ut mot skrenten i vest.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet