1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Oslofjordforbindelsen - Riksvei 23

I løpet av andre halvdel av 2013 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser i Frogn i forbindelse med Oslofjordforbindelsen.

I forbindelse med regulering av riksvei 23 i Frogn, fra to- til firefelts motorvei,  ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser. Registreringen ble foretatt i juli til desember 2013.

Kulturmiljøet i Frogn

Det berørte området går gjennom et kulturmiljø i Frogn som er svært rikt på kulturminner. Langs moreneryggen ved Frogn, Huseby og Bjerke er det spesielt mange spor etter aktivitet fra jernalder i form av gravminner, bosetningsspor og en bygdeborg. Frogn gård skiller seg dessuten ut som et av de mest betydningsfulle gårdsanleggene i kommunen med sin beliggenhet på moreneryggen ved siden av Frogn middelalderkirkested og et gravfelt med åtte lang- og rundhauger fra jernalder. På de berørte gårdene er det også funnet en rekke gjenstandsfunn, deriblant redskaper fra eldre og yngre steinalder, keramikk fra bronsealder, samt spinnehjul, bronsenøkkel og gullsmykke fra jernalder.


Økerngravfeltet fra jernalder. Froen kirke til venstre. Foto Akershus fylkeskommune.

Arkeologiske funn

Under registeringen ble det funnet tre automatisk fredete kulturminner, og to nyere tids veianlegg. Det ble også foretatt kontrollregistreringen av 14 tidligere kjente kulturminnelokaliteter. De tre nyregistrerte, fredete kulturminnene består av en steinalderlokalitet fra eldre steinalder, en kokegrop datert til førromersk jernalder (ca. 500 f. Kr - 0) og en dyrkningslokalitet med rydningsrøys og et dyrkningslag, som også ble datert til førromersk jernalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.


Et veifar fra nyere tid. Foto Akershus fylkeskommune.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet