1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Trolldalen - Riksvei 152

I forbindelse med arkeologisk registrering langs riksvei 152, ble det i 2009 funnet bosetningsspor fra eldre steinalder og opp til eldre jernalder.

Trolldalen

Undersøkelsene ble foretatt i forbindelse med regulering til gang- og sykkelvei langs riksvei 152, samt kurveutretting av riksveien, fra Klommestein i Ås til Trolldalen i Frogn. Det ble funnet to kokegroper fra førromersk jernalder og en kokegrop fra yngre bronsealder-førromersk jernalder og en steinalderboplass fra eldre steinalder.

Planområdet går gjennom et kulturlandskap med stor tidsdybde. I nærområdet er det fra før kjent spor fra steinalder og opp til moderne tid.

Bosetningsspor fra bronsealder og eldre jernalder

Under registreringen ble det funnet tre lokaliteter med bosetningsspor i form av tre kokegroper. Kullprøver fra samtlige kokegroper ble analysert, og viser at de har vært i bruk i perioden yngre bronsealder og førromersk jernalder (fra ca. 750 f.Kr. - 160 f.Kr.).

Steinalderlokalitet fra eldre steinalder

Det ble også funnet en steinalderlokalitet under registreringen. Lokaliteten ligger på en flate som heller svakt ned mot et vasstrukkent og myrlendt område med mange felte trær og kratt mot dammen i nord. Boplassen ligger ca 75 m.o.h. Ved bruk av strandlinjedatering er det sannsynlig at denne boplassen kan føres tilbake til eldre steinalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet