1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skiløype strekningen Holtfurua-Måren

I 2012 ble det funnet en nøstvetøks i forbindelse med utbedring av skiløype på strekningen Holtfurua-Måren.

Undersøkelsesområdet

Skiløypa går på begge sider av Fylkesvei 82, fra Måren i nordvest til Holt i sørøst. Området ligger i en nordøst –sørvestorientert dal (Havsjødalen) mellom Hallingspollen og Bunnefjorden. Området består av utmark som i hovedsak er bevokst med gran og furuskog i kupert terreng der det flere steder er synlig berg.

Et steinalderlandskap

For flere tusen år siden var Havsjødalen et lunt og attraktivt sund mellom Bunnefjorden og Hallingspollen for steinalderfolket når havet gikk inn her. Fra Havsjødalen er det fra før kjent en rekke steinalderlokaliteter i umiddelbar nærhet/innenfor planen. I samband med flommen 1999 gjorde Kulturhistorisk museum en overflateinnsamling av steinaldergjenstander på Dal søndre. Samme år gjennomførte fylkeskommunen undersøkelser i nærområdet til to andre steinalderlokaliteter på Dal søndre. I 2005 ble det registrert ytterligere tre boplasser fra eldre steinalder på samme gård og på Frogn.

Nøstvetøks i prøvestikk

I forbindelse med registreringen ble det funnet en steinalderlokalitet til. I et av prøvestikkene ble det funnet en bergartsøks i hornfels, som er slipt i begge ender. Lengde ca. 10,5 cm. Øksa ble funnet på 60-65 meter over havet, og kan dermed dateres til eldre steinalder i Nøstvetfasen, ca. 6000 f. Kr. Funnplassen ligger bare 50-55 meter sør og øst for tidligere registrerte steinalderboplasser.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet