1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Fossen søndre

I forbindelse med reguleringsarbeide på Fossen søndre ble det våren 2010 funnet tre steinalderboplasser, dyrkningspor fra jernalder og flere aktivitetsspor fra nyere tid.

Fossen søndre - planområdet

Det undersøkte området ligger innerst i Bunnefjorden, vest for utløpet av Årungselva og sør for Nesoddveien Fv 156. Mye av området er i dag dekket av skog og benyttes som rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Det er bl.a. opparbeidet en kultur-/natursti i området.

Funn fra steinalder og nyere tid

Det undersøkte området ble synfart, sjaktet og prøvestukket. Til sammen ble det satt 54 prøvestikk innefor reguleringsområdet. Seks av disse var positive, det vil si at det ble funnet flint. Det ble til sammen funnet sju kulturminner deriblant to steinalderlokaliteter som ut fra høyde over havet kan føres tilbake til yngre steinalder (ca. 4000 - 1800 f.Kr), samt et område med fossile dykningsspor fra jernalderen.

Under registreringen ble det også funnet spor etter etterreformatoriske industriminner langs nedre del av Årungselven. Det er registrert spor etter sagbruk, mølle, teglverk og ulike kraftinstalasjoner. Kulturminnelokaliteten omfatter også spor etter den gamle driftsveien fra verksområdet til Bunnefjorden og arbeiderboligmiljøet på Fossen søndre.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet