1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Dalsbakken Glenne

Høsten 2009 ble det gjennomført en arkeologisk registrering ved Dalsbakken/Glenne i Frogn kommune. Det ble funnet en steinalderlokalitet fra eldre steinalder.

Steinalderen langs Bunnefjorden

Steinalderlokaliteten er funnet i et område ved Bunnefjordsområdet som er særlig rikt på funn fra eldre steinalder hvilket bevitnes av en rekke kjente fangstboplasser som eksempelvis Nøstvet, Tusse og Glenne.

Steinalderens bosetningsmønster i oslofjordområdet er nært knyttet opp mot kystlinjen og den forhistoriske strandlinjen. På grunn av høyere havnivå i steinalderen var landskapet i Follo et helt annet enn i dag. De største forskjellen finner vi i eldre steinalder, hvor havet på det meste stod ca 220 meter høyere enn i dag. I slutten av yngre steinalder, for ca 4000 år siden sto havet 20 meter over dagens nivå. I indre Oslofjord går skillet mellom eldre og yngre steinalder (omkring 5200 år siden) på omkring 35-38 meter over havet, og boplasser som ligger lavere enn dette dateres til yngre steinalder.


Strandlinjekart over Dalsbakkområdet og omegn som viser
steinalderlokaliteter som ligger 70 til 80 m o.h. Havnivået er
her vist slik det var i eldre steinalder.

En boplass fra vår eldste steinalder

Steinalderlokaliteten ble funnet ved hjelp av prøvestikking. Lokaliteten ligger 75-80 meter over havet og er i dag i en skogsvei som løper sørover mellom en bergknatt i øst og åskammen i vest. Selve flaten er følgelig fri for skog og er naturlig avgrenset av berg i øst og vest. Landskapet heller i nordøstlig retning hvor det i eldre steinalder vil ha vært en liten skjermet vik. Lokaliteten vil ha hatt god utsikt mot bunnefjorden i øst. Dersom lokaliteten har vært strandbundet kan den være fra 7500 - 9000 år gammel.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet