1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Vannverksveien

I forbindelse med arkeologisk registrering av nordre del av Vannverksveien ble det sommeren 2009 funnet en steinalderlokalitet fra eldre steinalder. 

Funn fra steinalderen på Gylteåsen

Planområdet ligger på Gylteåsen - en nord-sydorientert åsrygg som stedvis faller bratt av ned mot fjorden i vest. Mesteparten av området består av hytter med opparbeidete gressplener og hager. Høyden over havet er fra ca. 60-100 meter. Det er i dag stedvis fri sikt mot Oscarsborg og fjorden i vest.

Reguleringsområdet ble først gjennomgått og undersøkt med tanke på synlige kulturminner, slik som tufter og gravhauger. Det ble da også sett etter mulige områder for steinalderlokaliteter. Innenfor utvalgte områder ble det deretter gravd prøvestikk, som resulterte i funn av en steinalderboplass med flint fra eldre steinalder. Boplassområdet ligger på en flate som heller noe ned mot opparbeidet hage/bebyggelse i vest. Høyde over havet er ca 95 meter. Ut fra høyden over havet må boplassen dateres til eldre steinalder, og er ca. 7500 - 900 år gammel.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet