1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Elle nordre

I 2005 ble det funnet fire steinalderboplasser og to rydningsrøyser på Elle nordre.

Arkeologiske registrering på Elle Nordre

I forbindelse med reguleringsplan for deler av gårdene Elle Nordre og Teisen, foretok Akershus fylkeskommune registrering av automatisk fredete kulturminner. Fra tidligere var det kjent en røys innenfor reguleringsområdet. Det lå også en tidligere registrert heller og en gravhaug like i nærheten. Området ble derfor vurdert å ha stort potensiale for ytterligere funn. Den arkeologiske registreringen i 2005 avdekket til sammen fire boplasser fra steinalder med flintfunn og to rydningsrøyser, antagelig fra middelalder.

Boplass fra eldre steinalder

Follodistriktet er meget rikt på bosetningsspor fra steinalderen, og hvert år finner Akershus fylkeskommune flere nye boplasser i dette området. Boplassene på Elle ligger i en bratt østvendt helling; ca 60 meter over havet. Høyden over havet gjør at boplassene med stor sannsynlighet bør dateres til begynnelsen av nøstvetfasen av eldre steinalder, for ca 7000 til 7500 år siden. For 7000 år siden stod vannet ca 60 meter høyere enn i dag, og på dette tidspunktet lå boplassene på Elle i en liten fjordarm, godt skjermet i forhold til Oslofjorden. Ikke langt unna, i den samme fjordarm registrerte fylkeskommunen i 2004 tre tilsvarende boplasser på Skiphelle. Disse boplassene ligger fra 40 til 65 meter over havet, og kan således tenkes å være noe yngre og samtidige med de på Elle.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet