1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Teipaveien

I mai 2011 ble det funnet en kokegrop fra førromersk jernalder i forbindelse med reguleringsplan av en privatbolig i Teipaveien.

Funnområdet ved Teipaveien

Reguleringsområdet omfatter Teipaveien som ligger i dyrket mark og eiendommen omfatter hus med hage.

Det ligger et gravfelt med tre gravhauger fra jernalder i nærområdet. Det er også funnet en skafthulløks fra yngre steinalder på Huseby vestre. Det er ikke tidligere gjort funn av oldsaker innenfor planområdet, men det er funnet en skafthulløks, potteskår fra et kar og en kile av flint på Huseby vestre. De tidligere funnene vitner om at dette er et område med historisk dybde og potensiale for arkeologiske funn.

Selve registreringen ble foretatt med maskinell sjakting. Dette vil si at matjordslaget blir fjernet ved hjelp av gravemaskin i en, eller flere grøfter med en bredde på 3-4 meter slik at den naturlige undergrunnen i området blir avdekket. Det er i undergrunnen spor etter fortidig aktivitet, slik som for eksempel stolpehull og kokegroper er å finne.

Bosetningsspor fra den eldste jernalderen

Under registreringen ble det funnet ett kulturminne - en kokegrop fra førromersk jernalder (ca. 500 - 0 f.Kr.). Kokegropen ble gravd ut av Akershus fylkeskommune i forbindelse med utvidet registrering og kulturminnet er nå frigitt.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet