1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bronsefunnet i Midtveien

I Midtveien i Drøbak fant man ved tomtearbeid i 1953 et mulig støpefunn fra bronsealder.

Et støpefunn fra bronsealder

Et støpefunn er en bevisst nedleggelse av metallgjenstander, som er ment å tas opp igjen på et senere tidspunkt for å smelte om de ødelagte gjenstandene til nye smykker og våpen. Gjenstandene som ble funnet i Midtveien er alle datert til av yngre bronsealder (ca. 1100-500 f.Kr.). Funnet består av utslitte våpen og smykker av bronse, og er i dag kun fragmenter av sin opprinnelige form. Bronse var svært verdifullt og smeden har tatt vare på gjenstandene på grunn av metallets verdi. De gjenstandene som ble funnet samlet i en steinur var blant annet, et fragmentert sverd , del av en dolk og del av halsring. Man vet at sverdet og dolken kan knyttes opp til den nordiske bronseproduksjonen. Halsringen er av Sør-Skandinavisk opprinnelse. Funnet er viktig fordi det er en av de få bevisene vi har i Akershus på at man har drevet lokal produksjon av bronse i bronsealderen.

 

Litteratur:
1956 Hagen, A.
Et bronsealders «skrotfunn» fra Midtveien i Drøbak. Universitetets Oldsaksamlings Årbok 1954-55, s. 30 - 41. Universitetet i Oslo. Oslo.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet