1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Måna

I forbindelse med omregulering av Måna ble det høsten 2008 foretatt arkeologiske registreringer i det aktuelle området.

Det undersøkte området

Reguleringsplanen overlapper tildels reguleringsplan for Holt industriområder og Fylkesvei 78 der det tidligere er blitt funnet en rekke bosetningsspor fra jernalder og middelalder. Det var derfor stort potensiale for flere funn i reguleringsområdet for Måna.

Reguleringsplanen er delt inn i tre delplaner; Måna sør, Måna øst og Måna nord. Måna sør ligger sør for Fylkesvei 78 og nord for Riksvei 23, består både av inn- og utmark. Måna øst består hovedsakelig av utmark. Planen for Måna nord omfatter et område bestående hovedsakelig av utmark, men også av dyrket mark.

Funn fra bronsealder, jernalder og middelalder

Undersøkelser i dyrka mark resulterte i funn fra yngre bronsealder - eldre jernalder og senmiddelalder i form av kokegroper og diverse nedgravninger. Et område med fettet, kullholdig lag, ble datert til nyere tid. Alt i alt ligger hovedvekten på funnene fra eldre jernalder.
 
Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet