1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skiphelle

Høsten 2004 ble det funnet tre steinalderboplasser på Skiphelle.

Arkeologiske undersøkelser ved Skiphelle

I forbindelse med reguleringsplan for Skiphelle Søndre i Frogn kommune foretok Akershus registrering av automatisk fredete kulturminner tidlig på høsten 2004. Området som ble registrert ligger rett øst for Skiphellebukta, og strekker seg fra sjøen og opp til ca 65 meter over havet. Terrenget i området er relativt kuppert.

Funn av steinalderboplasser

Innenfor reguleringsområdet ble det funnet tre steinalderboplasser. Steinalderboplassene ligger henholdsvis ca 40, 55 og 60 meter over dagens havnivå. Dette gir boplassene en sansynlig datering til siste del av eldre steinalder; innenfor tidsrommet 7000-5000 år før nåtid. Det ble funnet flint, bergkrystall og en knakkestein som er blitt brukt til å lage verktøy og våpen med.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

En gravhaug fra vikingtid

I tillegg til steinalderboplassene, ligger det også en vikingtidsgravhaug nede ved vannkanten på Ekeberg Søndre. Gravhaugen har vært skadet av grøftegraving. I gravhaugen skal det ha blitt funnet et sverd og en del keramikkskår fra vikingtiden.Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet