1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Svenneløkka

I forbindelse med arkeologisk registrering på Svenneløkka i 2009 ble det funnet en steinalderlokalitet.

Det undersøkte området

Planområdet ligger i en østvendt åsside vest for Fylkesvei 156, ved Dal skole. Dette området av Frogn har stor tetthet av kjente steinalderlokaliteter. Planområdet ligger midt mellom de store steinalder-lokalitetene på Glenne i nord og Tusse mot sør. Det er registrert flere kulturminner og gjort flere funn fra eldre steinalder på Dal Nordre og de nærmeste gårdene.

Under registreringen ble det funnet én steinalderlokalitet innenfor planområdet. Et eldre funnsted med flere emner til nøstvetøkser ble også etterundersøkt og forsøkt avgrenset.

 

Oslofjordområdet i steinalderen

Steinalderens bosetningsmønster i Oslofjordområdet var trolig nært knyttet til kystlinjen. Pågrunn av et høyere havnivå var landskapet i Follo svært forskjellig fra dagens. Marin grense (omkring 10.000 f.Kr.) ligger på 210 m.o.h. Landet steg imidlertid svært raskt i begynnelsen, slik at de fleste boplasser fra Nøstvetperioden (6400-4700 f.Kr.) i dag ligger på 65-42 m.o.h. Ved overgangen mellom eldre og yngre steinalder (for omkring 5200 år siden) gikk strandlinjen i Indre Oslofjord på omkring 35-38 meter over dagens havnivå. Boplasser som ligger lavere enn dette må følgelig dateres til yngre steinalder.

I eldre steinalder sto havet stått helt inn til planområdet fra østsiden. Bunnefjorden hadde utløp sørvestover, gjennom et smalt sund over Nesoddlandet fra Brevik Brygge til Hallangspollen. De registrerte lokalitetene har ligget med direkte tilgang til dette sundet. Det finnes en rekke boplasser i dette arkipelaget, bl.a. Glenne ved sundets nordre innløp og Tusse, der sundet er som smalest rett sør for kartutsnittet vist under til venstre. Les mer om strandlinjedatering her.

 

Funn av steinalderboplasser

Registreringen ble utført ved prøvestikking og det ble til sammen funnet tre flintstykker. Lokaliteten ligger på en godt avgrenset flate, ca. 49-52 m.o.h. i en svak sørvendt helling. Åssiden mot vest og et lavt svaberg mot øst skaper her et skjermet søkk. Hvis aktiviteten har vært strandbundet, noe terrenget kan indikere, tilsvarer dette en brukstid omkring 5200-5000 f. Kr.


Flintfunn fra steinalderboplassen. Foto: Akershus fylkeskommune.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet