1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Gravfeltet på Økern

På gravfeltet finner du syv gravhauger fra jernalder og en kirketuft fra middelalder.

Kulturmiljøet

Gravfeltet ligger i et område som har et veldig stort innslag av fornminner fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder. Blant annet er det ca. 150 m nordøst for gravfeltet på Økern funnet en kokegrop som er datert til førromersk jernalder (ca. 500 - 0 f.Kr.). Kokegropen ble funnet under arkeologisk registrering i 2004 av Akershus fylkeskommune i forbindelse med kabelgrøfting.

Gravfelt fra jernalder

Gravfeltet på Økern består av til sammen syv gravhauger fra jernalder. Gravfeltet ligger dominerende til i beitemark på toppen av moreneryggen, og synes godt fra alle kanter. Seks av gravhaugen er runde, mens en er avlang. Størrelsen på gravminnene varierer fra 9 til 13 m i diamterer, mens den høyeste gravhaugen er 1,5 m.

Kirketuft fra middelalder

På gravfeltet ligger det også en kirketuft fra middelalder. Kirketuften ligger inne på selve gravfeltet, mellom to gravhauger. I dag synes den som en firkantet jord- og steinholdig voll. Den er hele 22 m lang og 9 m bred, og er stedvis svært godt markert. I sørlig del er den blitt skadet av masseuttak, mens muren fortsatt er synlig i nord. Gravfeltet på Økern er spesielt ved at det er sjelden man kan se en så direkte sammenheng mellom førkristen og kristen tro og ritualer.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet