1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Skålgropsfeltet på Skjellerud

På Skjellerud i Frogn finner vi et stort skålgropsfelt, samt Follos eneste skipsristning.

Skålgroper og skip

På gården Skjellerud i Frogn ligger et av det største skålgropsfeltene i Akershus, med ca. 240 registrerte skålgroper. Skålgropenes størrelse varierer fra en diameter på 3 cm til 35 cm. På samme lokalitet finner vi også Follos eneste figurristning - en enfuret skipsfigur med enkelt stevn og åtte mannskapsrekker. Skipet er hele 38 cm langt.

Spor fra bronsealderen?

Dateringer av helleristninger er problematisk da de ikke inneholder daterbart materiale. Skipsristningen på Skjellerud er antagelig fra bronsealderen (ca. 1800 - 500 f.Kr). Skålgropene har en mye lengre produksjons- og brukstid. Man kjenner til at skålgroper har vært lagd siden yngre steinalder og inn i jernalder/middealder. Man kjenner også til skiftlige kilder som forteller om at skålgropene ble aktivt brukt til fruktbarhetsritualer på landsbygda inn på 1900-tallet. Ved siden av skålgroper er skipsfigurer det vanligste motivet på bondens helleristninger. Man er usikker på hva skipet skal symboliserer, men mulig blir det brukt som et symbol på solens og månens reise over himmelen. Andre mener at skipet kan ha vært en del av en fødselsrite, der skipet skal være et symbol på et livets reise fra fødsel til død.

 

Litteratur:
1999 Bengtsson, L.
Skålgropen - det enkleste og mest kompliserte symbolet av alle. Helleristninger i grensebygd. Bohuslän og Østfold, red. Hygen, A-S., og L. Bengtsson, s. 121- 128. Warne Förlag, Sävedalen.

1995 Kaul, F.
Ships on Bronzes: a study in Bronze Age religion and iconography. The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia, red. Crumlin-Pedersen, O., og B. Munch Thye, s. 59-70, PNM - Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History Vol.3. København.

2002 Thedèen, S.
På resa gjenom livet och landskapet - tankar kring bronsålderns skepssymbolik. Bilder av bronsålder - ett seminarum om förhistorisk kommunikation. Rapport från ett seminarium på Vitlycke Museum 19.e ?-22.e oktober 2000, red. Goldhahn, J, s. 129 - 150. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8, No. 37. Almqvist & Wiksell International. Stockholm.

1990 Østmo, E.
Helleristninger av sørskandinaviske former på det indre Østlandet. Universitetets Oldsaksamling Skrifter. Ny rekke, nr. 12. Oslo.

Les flere artikler

Oversikt over lokalitet med bosetningsspor fra steinalder og jernalder.

Områderegulering for Gamle Drøbak

25.03.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ID 16980 ved Dal Øvre.

Fylkesvei 156 Bråtan-Tusse

11.06.2018

Les hele artikkelen

Starten av sjakten ved Østliveien.

Ny nettstasjon for Hafslund Nett ved Østliveien

27.04.2018

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet ved Østre Innerpollen.

Gråvann i Frogn

01.11.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet