1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Piggåsen - klebersteinbrudd

Klebersteinsbruddet på Piggåsen er et godt bevart eksempel på produksjon i forhistorisk tid. Man kan fortstatt se uferdige kleberkar i bergveggen. Piggåsen er et av i alt ti kjente automatisk fredete klebersteinbrudd i Akershus.

Kleber til kokekar og oppbevaring

Vi kjenner til at kleber som materiale ble brukt som smeltedigler allerede i bronsealderen i Norge. Det er imidlertid først i jernalder, spesielt vikingtid, at kleber blir brukt i stort omfang til hverdagslige formål - som kokekar og oppbevaring. Kleber fortsatte å bli brukt inn i middelalder. Vi vet at flere av klebersteinsbruddene i Norge bærer preg av masseproduksjon helt tilbake til eldre jernalder, og de må ha spilt en viktig økonomisk rolle som byttevare/handelsvare.

Piggåsen klebersteinbrudd

Klebersteinsbruddet på Piggåsen strekker seg over et område på ca. 140 m x 50 m. Steinbruddet omfatte minst syv gruveåpninger. I tillegg er det åpne dagbrudd, hvor man kan se hakkespor, meiselhugg og gryter som er tatt ut av berget. Rundt omkring finner man store avfallshauger, som synes som langstrakte 2 - 4 m høye voller, atskilt med dype sjakter. Store deler av bruddet er i dag sammenrast på grunn av svakheter i berget etter utvinning og frostspreng.

Formidling eller bevaring?

Formidling eller bevaring er i dag en aktuell problemstilling i forbindelse med klebersteinsbruddene i Akershus. Vær oppmerksom på at hele klebersteinsbruddet er et automatisk fredet kulturminne, og det er ulovlig å hogge ut eller fjerne kleber fra lokaliteten. Vær med på å bevare kulturminnene i ditt nærmiljø til generasjoner etter.

Hele klebersteinsbruddet ble dokumentert i 2004. Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

 

Les flere artikler

Heller fra jernalder dokumenteres. Arkeolog Marianne Bugge Kræmer er avbildet.

Dypedalen deponi

15.01.2018

Les hele artikkelen

Kokegrop fra jernalder funnet på Falla.

Vann- og avløpsanlegg ved Gamle Rovenvei og Fallaveien

31.07.2017

Les hele artikkelen

Lokalitetene langs Jahrenveien blir avdekket under den arkeologiske registreringen i mars 2010. Fet kirke i bakgrunnen.

Jahrenveien

04.11.2016

Les hele artikkelen

Sjakting på Hauger gård. Gravhaug på naboeiendommen synes i bakgrunnen. Vid utsikt mot Øyeren.

Hauger gård

08.09.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet