1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Dypedalen deponi

Ved Dypedalen deponi ble det høsten 2016 registrert en rekke utmarkskulturminner som forteller om fangst, ferdsel og gravskikk i jernalderen.

Bakgrunn og undersøkelsesområdet

I forbindelse med regulering av Dypedalen deponi foretok fylkeskommunens arkeologer en registrering av det berørte området for å se om det var kulturminner å ta hensyn til i prosessen.  Dypedalen ligger som navnet antyder i en dyp dal mellom Gamle Rovenveien i øst og Rovenveien i vest. Det er bratte, store bergvegger i nord og nordøst i planområdet. I nordvest avgrenses planområdet mot Korpefjella som har vid utsikt mot Glomma fra toppen.

Kulturmiljøet ved Dypedalen

Det ligger ingen kjente kulturminner innenfor det undersøkte området, men det er kjent kulturminner på begge gårdene Guttarsrud og Holter. På Holter er det en gravhaug og en fangstgrop. Gravhaugen er fra jernalder, men det har ligget flere gravhauger på Holter som i dag er borte. Det er i tillegg funnet flere løsfunn, der flere kan stamme fra slike ødelagte gravminner. Men løsfunn av en skafthulløks og en flintsigd viser at det også bodde folk her i yngre steinalder. På Guttarsrud er det et klebersteinsbrudd med både karemner og gruveganger synlig. Dette steinbruddet har vært brukt i jernalder og middelalder. Det er ikke kjent noen kulturminner fra nyere tid på de berørte gårdene.

Funn

Under registreringen høsten 2016 ble det funnet ti lokaliteter med automatisk fredete kulturminner, og en lokalitet som er fra nyere tid. Kulturminnene består av både utmarkskulturminner som kull- og fangstgroper, men også hellere hvor folk har hatt tilhold i perioder. Kullprøver fra hellerne, viser at de begge har vært i bruk i førromersk jernalder (perioden 500 – 0 f. Kr), altså eldre jernalder.  I tillegg ble det registrert gravminner, hulveier og ødeåker som vitner om bosetning i nærområdet.

 Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Heller fra jernalder dokumenteres. Arkeolog Marianne Bugge Kræmer er avbildet.

Dypedalen deponi

15.01.2018

Les hele artikkelen

Kokegrop fra jernalder funnet på Falla.

Vann- og avløpsanlegg ved Gamle Rovenvei og Fallaveien

31.07.2017

Les hele artikkelen

Lokalitetene langs Jahrenveien blir avdekket under den arkeologiske registreringen i mars 2010. Fet kirke i bakgrunnen.

Jahrenveien

04.11.2016

Les hele artikkelen

Sjakting på Hauger gård. Gravhaug på naboeiendommen synes i bakgrunnen. Vid utsikt mot Øyeren.

Hauger gård

08.09.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet