1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Jahrenveien

I forbindelse med legging av ny vannledning langs Jarhenveien, ble det i mars 2010 rester etter to graver og en kokegrop fra jernalder.

Kulturmiljøet ved Jahrenveien

Det undersøkte området ligger langs Jahrenveien. Terrenget består av en høyderygg med god utsikt mot alle kanter. I vest ligger Øyeren, mot nord ligger Fet kirke, som også er et middelalderkirkested. Middelalderkirken har ligget noen hundre meter øst for dagens kirke. Mot nordøst ligger Ridderhaugen.

Det er registrert flere automatisk fredete kulturminner innenfor en radius på 500 meter fra planen. Blant annet flere aktivitetsområder, kavlebro, middelalderkirkested, Ridderhaugen (den fjerde største gravhaugen i Akershus) og andre gravhauger fra jernalder.

Arkeologiske funn

I forbindelse med registreringen ble det funnet to lokaliteter med graver fra jernalder. På den ene lokaliteten dukket det opp en flatmarksgrav fra vikingtid og en kokegrop. Området ligger oppe på flaten med god utsikt i alle retninger, utover Øyeren i vest og mot kirken i nord. Det ble påvist brente bein, kleberkar, trekull, jerngjenstander og et hengebryne. På lokaliteten ble det også funnet en kokegrop fra jernalder.

Den andre gravlokaliteten lå kun 150 meter fra det første gravfunnet. Her ble det funnet en nedgravning som er tolket som rester av et brannflak under en nedpløyd gravhaug. På hver side av anlegget var det to skråstilte heller, dette tolkes som siste rest av randsteinskjeden. Ut fra randkjedens plassering kan man slutte at haugens diameter har vært omlag 5 meter. Fra kulturminnet er det god utsikt mot kirken i nord og utover mot Øyeren i vest.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Arkeologisk utgravning av lokalitetene

De to lokalitetene ble undersøkt av Kulturhistorisk museum i Oslo i løpet av mai-juni 2010. Det viste seg at flatmarksgraven inneholdt rester fra en begravelse fra vikingtid av et voksent individ som antakelig nærmet seg middelalder ved dødsfallet. Blant beina ble det også funnet dyrebein; en liten hund, en hest, en gris og en fisk er representert. Mens hunden og hesten antakelig har fulgt graven som gravgaver, indikerer funn av de mest kjøttrike delene av en gris og en hel fisk et matoffer. I en makrofossilprøve fra graven ble det påvist relativt store mengder med frø fra einerbær. Kanskje kan einerbærene ha fulgt med som matoffer sammen med gris og fisk.

Av gravgods ble det funnet skår av et bolleformet kleberkar, et hengebryne av skifer, fem glassperler – hvorav to gule, to turkise og en rød, fem biter av en sammensatt langkam av gevir, tre biter av en mulig hårnål av gevir, samt flere jerngjenstander uten kjent funksjon. Flettebåndsdekoren på kammen og hårnålen er typisk for vikingtid, og er antakelig fra 800-tallet eller yngre. Det er uvisst om kleberkaret i graven har vært brukt som gravurne. Det er også mulig at kleberkaret kan ha holdt et mulig matoffer i graven, i form av gris, fisk og einerbær.

Kokegropa på lokaliteten ble datert til eldre romertid, og hører i så måte til en annen bruksfase av området.  

Den andre gravlokaliteten besto av en overpløyd gravhaug.  Det dreier seg antagelig en kvinnegrav på grunn av det store antallet perler som ble funnet i graven (12 stykker). Det ble også funnet nagler som kan ha vært en del av dekoren på en trekiste/skrin. Tre kullprøver fra graven ble radiologisk datert. Den indre nedgravningen synes å ha blitt anlagt 100 til 200 år etter de andre strukturene i graven. Dette antyder at det kan ha vært flere graver i samme haug, eventuelt at en haug med en ny grav ble anlagt over et gammelt brannflak. Graven kan føres tilbake til folkevandringstid og merovingertid.

Du finner rapporten fra den arkeologiske utgravningen her.

Les flere artikler

Heller fra jernalder dokumenteres. Arkeolog Marianne Bugge Kræmer er avbildet.

Dypedalen deponi

15.01.2018

Les hele artikkelen

Kokegrop fra jernalder funnet på Falla.

Vann- og avløpsanlegg ved Gamle Rovenvei og Fallaveien

31.07.2017

Les hele artikkelen

Lokalitetene langs Jahrenveien blir avdekket under den arkeologiske registreringen i mars 2010. Fet kirke i bakgrunnen.

Jahrenveien

04.11.2016

Les hele artikkelen

Sjakting på Hauger gård. Gravhaug på naboeiendommen synes i bakgrunnen. Vid utsikt mot Øyeren.

Hauger gård

08.09.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet