1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kulturminner i Fet

Fet kommune ligger omkring 2 mil øst for Oslo. Fet grenser i nordvest til Glomma og i sørvest til Øyeren. Kommunen er på rundt 168 km² og består av skogkledde åser langs hele østsiden, med mange vassdrag og myrer. Dyrket mark ligger i et belte langs vestsiden mot Glomma og Øyeren.

Størstedelen av de automatisk fredete kulturminnene i Fet består av gravhauger og gravrøyser. Blant annet illustrerer gravfeltet ved Ramstad godt den strategiske plasseringen av gravene på høyder. I Fet finner vi også en av de største gravhaugene i fylket: Ridderhaugen. Ved Sandungsnabben ved Øyeren ligger det i dag en flott gravrøys som høyst sannsynlig kan føres tilbake til bronsealderen. På gården Ramstad ligger det i dag et gravfelt med hele ni gravminner fra jernalderen.

Et annet kjent fornminne i Fet er klebersteinsbruddet i Piggåsen. Her kan man se spor av den omfattende klebersteinindustrien som skriver seg helt tilbake til vikingtid. Det er fremdeles tydelige avtrykk av gryter som er tatt ut og det er også hakkespor i steinbruddet.

I tillegg til de faste fornminnene i Fet, er det også gjort en del løsfunn. Blant disse finner vi mange fine økser fra steinalder, for eksempel en flintøks som er funnet ved nordre Svindal. Det er også en del løsfunn fra jernalder og her finner vi blant annet en spydspiss av jern som er funnet i nærheten av Ridderhaugen, og et økseblad av jern funnet på Teigen.

Det foretas arkeologiske forundersøkelser i Fet hvert år. Beliggenheten i forhold til Øyeren og Glomma har virket tiltrekkende på folk i alle tider, og de mange fornminnene som er registrert i kommunen vitner om at potensialet for å finne flere automatisk fredete kulturminner er stort. Blant de større undersøkelsene som er gjort i Fet kommune, er de arkeologiske registreringene ved Leikvin Golfpark. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene med funn som har funnet sted i Fet de siste årene, og andre artikler om utvalgte kulturminner i kommunen.

 

Liste: Artikler

Heller fra jernalder dokumenteres. Arkeolog Marianne Bugge Kræmer er avbildet.

Dypedalen deponi

15.01.2018

Les hele artikkelen

Kokegrop fra jernalder funnet på Falla.

Vann- og avløpsanlegg ved Gamle Rovenvei og Fallaveien

31.07.2017

Les hele artikkelen

Lokalitetene langs Jahrenveien blir avdekket under den arkeologiske registreringen i mars 2010. Fet kirke i bakgrunnen.

Jahrenveien

04.11.2016

Les hele artikkelen

Sjakting på Hauger gård. Gravhaug på naboeiendommen synes i bakgrunnen. Vid utsikt mot Øyeren.

Hauger gård

08.09.2016

Les hele artikkelen

Sjakting ved Størsrud i Sørum. Kokegrop fra eldre jernalder er synlig i forkant av bildet.

Størsrud

27.06.2016

Les hele artikkelen

Det sjaktede området langs Fallaveien.

Falla

03.03.2015

Les hele artikkelen

Ridderhaugen.

Ridderhaugen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Kleberkaremnene fortsatt synlig i berget.

Piggåsen - klebersteinbrudd

03.03.2015

Les hele artikkelen

Gravrøys ved Sandungsnabben. Øyeren er synlig i bakgrunnen.

Sandungsnabben

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fetsund lenser.

Fetsund lenser

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting i forbindelse med ny Gardervei.

Gardervei

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting på Løken gård.

Gang- og sykkelsti ved Løken nordre

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting på Fet Prestegård. Ridderhaugen i bakgrunnen.

Fet Prestegård

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting ved Leikvin Golf i 2009.

Leikvin Golfpark 2009

03.03.2015

Les hele artikkelen

Utstikt mot Øyeren fra undersøkelsesområdet.

Riksvei 169

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fotgrøftene til gravhaugen synes som mørke nedgravninger i undergrunnen.

Leikvin golf

03.03.2015

Les hele artikkelen

Mulig fangstgrop.

Granåsen - fangstanlegg og kullgroper

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet