1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Boligområde BY7 i Ytre Enebakk

Vinteren 2011 ble det funnet to gravrøyser fra bronsealder og dyrkingsspor i form av rydningsrøyser og steingjerder på gården Foss i Ytre Enebakk.

Bakgrunn for registreringen

Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner, var regulering av Vestby og Foss i Ytre Enebakk til boligområde. Registreringen ble foretatt i november 2011.

Natur- og kulturmiljøet

Planområdet består av en villavei, dyrka mark og en tidvis kupert naturtomt med barskog. Det var fra før av ikke tidligere registrert faste funn innenfor planområdet. Det er imidlertid registrert gravhauger på gården Foss, kun 30 - 50 meter fra planområdet. På gården er det også tidligere registrert en rydningsrøyslokalitet og to rydningsstrenger fra nyere tid. Til gården Vestby er det tidligere registrert et gravminne fra jernalder og et kirkested fra 1700-tallet. I tillegg er det registrert et gravfelt fra jernalder med to rundhauger som går inn under begge de to gårdene. Potensialet for flere funn fra jernalder var derfor stort i forkant av registreringen i 2011.

Arkeologiske funn

Under registreringen ble det foretatt overflatebefaring, sjakting og prøvestikking etter steinalder. Overflateregistrering går ut på å befare området etter synlige kulturminner, og i den forbindelse ble det registrert i alt 20 strukturer. Av disse var to gravrøyser, to steingjerder og 16 rydningsrøyser. Alle strukturene var knyttet til åkerkanten på gården Foss.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Kullgrop idnr. 248036.

BK 17 - Støttumåsen

08.04.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet funnet på Vik.

Vik skog Rakenåsen

01.02.2017

Les hele artikkelen

Heier pukkverk.

Heier pukkverk

12.09.2016

Les hele artikkelen

Damanlegg ved Høgås på Flateby.

Høgås

16.06.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet