1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Aurskog kirke

Området ved Aurskog kirke er en spennende reise i tid. Dagens kirke ble reist på 1800-tallet, men stedet kan vise til middelalderkirketuft, en hellig kilde og ikke minst en rekkke gravminner fra jernalderen.

Margarethakilden ved Aurskog kirke. Hanne Huseby, Akershus fylkeskommune
Margarethakilden ved Aurskog kirke.
Hanne Huseby, Akershus fylkeskommune

Middelalderkirkested og hellig kilde

Området der Aurskog kirke ligger i dag, var kirkested allerede i middelalderen. Denne middelalderkirken ble avløst av en tømmerkirke på 1600-tallet. Middelalderkirken var viet St. Margareta, og var hovedkirke i Aurskog allerede før reformasjonen (1537). Til samme helgen er den hellige kilden som finnes på prestegården viet. Margareta av Antiokia var de syke og svakeliges helgen. Folk reiste til denne kilden for å drikke, eller for å ofre i ønske om en bedre helse. Denne praksisen har vært i bruk opp i moderne tid. Selve kilden ble oppmurt på 1940-tallet.

Førkristne spor

I Aurskog kirke er det også funnet svært gamle spor etter den tidligste kirken. Blant annet er det funnet en liksten fra middelalderen med runeinnskrift. Denne stenen er i dag hos Kulturhistorisk museum. I nærområdet til Aurskog kirke, er det dessuten spor etter førkristen kultpraksis. Til sammen er det registrert åtte lokaliteter med til sammen 29 gravminner fra jernalderen. Den ene gravhaugen ble fjernet på 1940-tallet. Disse gravminnene er i hovedsak konsentrert ved Linåkermoen og ved gården Hogstad. De to største gravfeltene ligger på Hogstad og på Bokstad Nordre ("Kråkhaugen"), med henholdsvis 7 og 11 gravhauger fra jernalderen. Mulig bør man se denne ansamlingen av jernaldergraver i relasjon til den første middelalderkirken i området. Gravhaugene i førkristen tid fungerte ikke bare som grav, men var også sentra for aktiviteter av kultisk og/eller sosial art. De var arenaer der gamme gudetro ble utfoldet. Mulig må man se den vanlige kombinasjonen mellom middelalderkirker/middelalderkirkesteder og jernaldergravfelt, som et forsøk for Kristendommen å få kontroll over og begrense den hedenske praksisen som fant sted på gravfeltene.

Les flere artikler

Teltring med ID247316 ved Tævsjøen, da. 3 meter i diameter. Det ble gravd et prøvestikk i midten av teltringen, hvor det ble funnet flint.

Tævsjøen

12.03.2019

Les hele artikkelen

Sjakting ved Waaler mellom. Den ene kokegropa ble funnet ved den røde bygningen.

Gang- og sykkelvei mellom Lierfoss og Haneborg skole

17.01.2018

Les hele artikkelen

Planområdet ved Setten.

Setten hyttepark

02.02.2017

Les hele artikkelen

Sjakting på lokaliteten på Lindstad.

Lindstad

28.06.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet