1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Hemnes

I forbindelse med regulering av gamle Hemnes kirkegård og badeplass, foretok Akershus fylkeskommune arkeologiske forundersøkelser av området høsten 2007.

Området ved Hemnes

Området ligger sørøst for gården Hemnes ved nordenden av Hemnessjøen, også kallet Øgderen. Planområdet består hovedsakelig av beitemark i flatt terreng. Ned mot sjøen, sør i området, heller terrenget bratt ned mot vannet. I nordøst på området ligger Hemnes gamle kirkested og i nordvest skrår terrenget ned mot sjøen og elven som kommer ut i nordenden av Hemnessjøen.

Gårdsnavn som historisk kilde

Gårdsnavn kan ofte brukes til å finne ut hvor gammel gården er. Hemnes er et gårdsnavn som er sammensatt da det består av to deler, hvor nes er et naturnavn som knyttes til gårdens lokalisering i terrenget. Vi vet at gårder med naturnavn ofte kan være svært gamle. Hemnes nevnes for første gang i skriftlige kilder i 1344 som Heimnese.

Registreringen 2007

Under registeringen ble det både sjaktet og tatt prøvestikk for å se om automatisk fredete kulturminner ville bli berørt av planene. Nærheten til middelalderkirkestedet og beliggenheten i landskapet gjorde at det var stort potensiale her for å finne rester etter aktivitet fra tiden før 1537. Det ble imidlertid ikke gjort noen nye funn her. Innenfor planområdet som skulle undersøkes, var det fra før av kjent et middelalderkirkested med synlige spor etter det kirketuften i terrenget. Denne lokaliteten ble befart på ny for å evaluere skadeomfang og slitasje.

I Riksantikvarens database over automatisk fredete kulturminner, Askeladden, står det at Sognekirken fra middelalderen ble viet til St. Olav og innviet 22. januar (ikke oppgitt årstall). Kirken er reist før 1356. Denne kirken ble revet i 1620 for å gi plass for en tømmerkirke som igjen ble revet da ny kirke ble oppført i 1865-66 ca. 2 km lenger øst i bygda.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Sjakting ved Waaler mellom. Den ene kokegropa ble funnet ved den røde bygningen.

Gang- og sykkelvei mellom Lierfoss og Haneborg skole

17.01.2018

Les hele artikkelen

Planområdet ved Setten.

Setten hyttepark

02.02.2017

Les hele artikkelen

Sjakting på lokaliteten på Lindstad.

Lindstad

28.06.2016

Les hele artikkelen

Sjakting på Moe.

Nytt vann- og avløpsanlegg på Moe

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet