1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Asker kirke - jernaldergraver

I nærområdet til Asker kirke er det registrert en rekke gravminner fra jernalderen (ca. 500 f.Kr. - 1030 e.Kr.).

Jernaldergraver ved Asker kirke

Ved Asker kirke, i åpent landskap med dyrka mark og løvskog, er det i dag registerert hele ti lokaliteter med gravminner fra jernalderen. Gravminnene består av godt markerte rundhauger som alle er bygd opp av jord og steiner. Gravminnene må ses i relasjon til beliggenheten til kirken. Der Asker kirke ligger i dag, har det i middelalderen vært en steinkirke. Det er vanlig at man finner større mengder jernaldergraver i nærområdet til middelalderkirker og middelalderkirkesteder. Mulig har kristendommen søkt seg til området som var godt innarbeidet i befolkningen som kultsted i jernalderen.

Muntlig tradisjon...

Disse gravminnene er også gjenstand for muntlig tradisjon. Et sagn går ut på at det skal være en skatt nedgravd i en av gravhaugene, som presten på 1830-tallet satte gårdsfolk til å grave ut. Dette arbeidet skal ha tatt til på kvelden. Plutselig ble arbeiderne avbrutt av at man kunne skue et merkelig lys over prestegården. Det så nesten ut som at prestegården stod i brann, men da arbeiderne løp til presteboligen var alt i orden. Man gikk tilbake til gravearbeidet, og samme underlige lys oppstod igjen over prestegården. Det ble dermed bestemt at man skulle la gravhaugen få ligge i ro og man la arbeidet ned.

Arkeologiske undersøkelser i 1999

I 1999 ble det foretatt arkeologisk registering langs Kirkeveiens østside, ca 100 - 400 m fra kirken. Her ble det funnet en rekke bosetningsspor fra jernalder, deriblant kokegrop og stolpehull. Dette gir en indikasjon på funnrikdommen i dette jernalderlandskapet.

Les flere artikler

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet, sett mot sørvest.

Løkenes 2018

30.04.2019

Les hele artikkelen

Røys ID247802-1, tatt mot sør. Røysa er tolket som mulig tuft fra nyere tid.

Leangveien

15.03.2019

Les hele artikkelen

Rydningsrøys fra nyere tid på Åmotåsen.

Åmotåsen

19.06.2018

Les hele artikkelen

Sjakting på Østengen. Kokegroper fra jernalder synes i sjakten.

Østengen

24.04.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet