1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Nøstvet

Ved Sjøskogen i Ås finner vi boplassen som har gitt navn til en hel periode i eldre norsk steinalder - Nøstvet. Perioden er navngitt etter gården som boplassen ble funnet på.

Nøstvetperioden i norsk steinalder

Nøstvetperioden er den siste delen av eldre steinalder - perioden før man begynner med jordbruk her på Østlandet. Nøstvetkulturen finnes i Øst-, Sør- og Midt-Norge, samt nordover til Helgeland. Det er ikke funnet spor etter Nøstvetkulturen i fjellet. Nøstvetkulturen skiller seg fra den eldre Fosnakulturen (se eksempelvis Stunner i Ski), blant annet ved at man går over fra skive- og kjærneøkser av flint til grovere økser lagd av lokal bergart. Disse øksene ble første gang funnet i stort omfang på Nøstvet i Ås, og har fått navnet Nøstvetøkser.

 

Nøstvetøks fra Nøstvet i Ås. © 2015 Kulturhistorisk museum, UiO / CC BY-SA 4.0
Nøstvetøks fra Nøstvet i Ås.
© 2015 Kulturhistorisk museum, UiO / CC BY-SA 4.0

Nøstvetperioden her på Østlandet strekker seg ca. fra 6300 f.Kr. til ca. 4600 f.Kr. Boplassene er i hovedsak strandbundne, hvilket vil si at man ofte har bodd helt i vannkanten på utvalgte områder. Vi vet derfor at det er stort potensiale for å finne steinalderboplasser av Nøstvetkarakter i områder hvor dagens høyde over havet er mellom ca. 70 - 40 meter over havet her i Akershus.

Sjøskogen ligger ved Nøstvet i Ås, og er boplassen som har gitt navnet til perioden. Siden 1880 har det kommet inn diverse gjenstander fra denne boplassen. I Ås er det registrert over 150 lokaliteter med funn av Nøstvetkarakter. Nesten alle av disse ligger i området ved Nøstvet-Vinterbro-Pollevannet, og ved Bunnefjorden. I eldre steinalder var dette fjordarmer som var svært gunstige i forhold til fiske og bosetning.

Nytt informasjonsskilt i 2015

Nytt informasjonsskilt ved Nøstvet. Hanne Huseby, Akershus fylkeskommune
Nytt informasjonsskilt ved Nøstvet.
Hanne Huseby, Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune satte i 2015 opp nytt informasjonsskilt ved Nøstvetboplassen som viser hvordan livet på boplassen kan ha sett ut i eldre steinalder. Du finner en nedlastbar versjon av skiltet her. (PDF: 3.1 MB).

Litteratur:
2001 Jaksland, L.
Vinterbrolokalitetene : en kronologisk sekvens fra mellom- og senmesolitikum i Ås. Varia 52. Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen. Oslo.

2005 Østmo, E. og L. Hedeager (red.)
Norsk arkeologisk leksikon. Pax forlag A/S. Oslo.  

Les flere artikler

Området ved Solberg som ble sjaktet.

Solberg østre 2017

14.06.2018

Les hele artikkelen

Sjakting langs Brekkeveien.

Brekken

03.05.2018

Les hele artikkelen

Hulvei funnet i skogholt ved Skogveien i Ås.

Skogveien studentboliger

27.09.2017

Les hele artikkelen

Kulturlandskap omkring Hogstvedt-gårdene. Foto tatt mot nordvest, med gravhaugene id.nr. 41586 og tunet på Hogstvedt østre i bakgrunnen.

Vestre Hogstvedt

11.05.2017

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet