1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kulturminner i Enebakk

Enebakk kommune ligger ca 2 mil sørøst for Oslo sentrum og grenser i øst mot Øyeren. Kommunen er omkring 23 km² stor og består for en stor del av skogkledde åser med et belte med dyrket mark langs kyststripen ut mot Øyeren. Det er mange elver og vassdrag over hele kommunen.

De er registrert en rekke gravrøyser og gravhauger fra jernalder i Enebakk. Et godt eksempel er gravfeltet på Klokkerudåsen. Mer spesielt er det at Enebakk har sammen med Stunner i Ski den eldste daterte steinalderboplassen i Akershus. Det finnes også bevart en del spor av dyrket mark fra eldre tid. Enebakk kirke en av fylkets eldste bevarte kirker som fortsatt er i bruk

I tillegg til de faste kulturminene er det også en del løsfunn fra steinalderen. Blant disse er en flintdolk funnet ved Bjørke og et flintredskap ved Lyseren. Av redskaper fra jernalder er en kniv funnet ved Omberg. Ved Haug er funnet et sverd fra vikingtid og en skafthulløks fra steinalderen.

Enebakk er en av de kommunene i Akershus hvor det tradisjonelt har vært lite utbyggingspress, og dermed også lite arkeologisk aktivitet. Dette har til en viss grad endret seg de siste årene, og man regner med at den nye trenden kommer til å fortsette i tiden som kommer. Potensialet for å finne spor etter alle perioder er til stede og fremtidige registreringer vil kaste mer lys over Enebakk sin forhistorie.

Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringer og utgravningene som har funnet sted i Enebakk de siste årene og andre artikler om kulturminner.

Liste: Artikler

Kullgrop idnr. 248036.

BK 17 - Støttumåsen

08.04.2019

Les hele artikkelen

Steinalderlokalitet funnet på Vik.

Vik skog Rakenåsen

01.02.2017

Les hele artikkelen

Heier pukkverk.

Heier pukkverk

12.09.2016

Les hele artikkelen

Damanlegg ved Høgås på Flateby.

Høgås

16.06.2016

Les hele artikkelen

Tuft funnet i forbindelse med arkeologisk registrering ved Kjensliveien.

Kjensliveien

03.03.2015

Les hele artikkelen

Klokkerudåsen. Gravhaugene synes som små forhøyninger på høydedraget med flott utsikt over Kirkebygda.

Klokkerudåsen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Enebakk kirke.

Enebakk kirke

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting i forbindelse med nedlegging av vannledning. Enebakk middelalderkirke ses i bakgrunnen.

Vannledning Guslund

03.03.2015

Les hele artikkelen

Rydningsrøys funnet under registrering på Foss i Enebakk.

Boligområde BY7 i Ytre Enebakk

03.03.2015

Les hele artikkelen

Oversiktsbildet over det gjengrodde området hvor man fant den mulige graven fra vikingtid. Funnstedet er markert med rødt.

Flateby

03.03.2015

Les hele artikkelen

Foto over deler av planområdet før sjakting.

Skøyen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sålding ved Nosa for å vaske frem flint.

Nosa

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting på Solberg nordre i forbindelse med ny gang- og sykkelvei fra Stranda mot Kirkebygda.

Stranden - Kirkebygda

03.03.2015

Les hele artikkelen

Husmannsplassen Bråten. Området er merket med skilt.

Gjevelsrud

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet