1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kalkovnen på Brønnøya

Kalkbrenning har lange tradisjoner i Akershus, og kalkovnen på Brønnøya er et kjent landemerke i Oslofjorden. Kalkovnen raste delvis sammen i 2012, og Akershus fylkeskommune skal restaurere ovnen tilbake til sin opprinnelige form.

Deler av ovnens yttervanger kollapset i 2012, og kulturminnevernseksjonen i Akershus fylkeskommune har satt i gang arbeidet med å restaurere kalkovnen til sin opprinnelige form.

Samarbeidsprosjekt

I august 2013 ble det inngått en avtale med eier, der Akershus fylkeskommune påtok seg ansvaret for å sikre og etter hvert bygge opp igjen kalkovnen.

Kalkovnen på Brønnøya er fredet, og i november 2013 ble det gjort en antikvarisk vurdering av ovnen, for å se hvordan den best kan restaureres til sin opprinnelige form.

Akershus fylkeskommune har ansvaret for restaureringen. Arbeidet utføres av J. I. Bygg as og Buer & Bratfoss as., og Terje Berner og Espen Marthinsen er antikvariske rådgivere.

Tilskuddsytere er Akershus fylkeskommune, Riksantikvaren, Asker kommune, Sparebankstiftelsen og Uni-stiftelsen. I tillegg bidrar Franzefoss Miljøkalk med bygningsstein.

Om kalkovnen og restaureringsbehovene

Kalkovnen i Sandbukta på Brønnøya ble oppført i 1874 av den tidligere sjømannen Anders Haagensen, og er en av tre kalkovner på øya. De to andre kalkovnene finner man i dag bare ruiner av.

Bygging av kalkovner er en del av en flere tusen år gammel tradisjon, og i Asker og Bærum er kalkbrenning en sentral del av lokalhistorien.

Kalkovnen på Brønnøya var i bruk i 14 år, frem til Haagensens død i 1888. Til tross for enkelte reparasjonsarbeider siden 1960-tallet har ikke ovnen blitt vedlikeholdt godt nok til å hindre kollaps, og i november 2012 raste kalkovnens nordre fasade og en tredjedel av fasen på vestsiden sammen.

Kalkovnens historikk

Kalk og kalkbrenning

Dokumentasjon av kalkovnen

Ovnens konstruksjonsprinsipp og materialbruk

Ferdigstillelse

Gjenreisingen av kalkovnen ble ferdigstilt i oktober 2014. Dens silhuett tjener atter som landemerke i Oslofjorden og kalkovnen er klar for nye brenninger.

Se gjennoppbyggingen av kalkovnen på 2,5 minutter

Du kan laste ned sluttrapporten for prosjektet som pdf her.

Les flere artikler

Hvilebrakker ved Fetsund lenser i vinteropplag.

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

09.01.2019

Les hele artikkelen

Gamle vinduer og panel viser at huset har en historie. Under «Ditt verdifulle nabolag» i Vestby sentrum høsten 2014 ga Ole Jakob Holt flere råd om hvordan man kan bevare og vedlikeholde slike detaljer, og hvor man kan søke om tilskudd.

Med kulturminnebriller i ditt nabolag

25.08.2015

Les hele artikkelen

Kalkovnen på Brønnøya er en fredet kalkovn i Sandbukta på Brønnøya i Asker kommune.

Kalkovnen på Brønnøya

09.05.2014

Les hele artikkelen

Pilegrimer i det gamle veifaret ved Raknehaugen i Ullensaker. Her er veien slitt ned over to meter på grunn av ferdsel og dette er et av de virkelig gamle veifarene i Akershus.

Pilegrimsleden i Akershus

09.05.2014

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet