1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Son torg

Da Son torg skulle oppgraderes, ble det i forbindelse med den arkeologiske registreringen funnet gateløp og andre strukturer tilbake til 1600-tallet. Noen av de spennende funnene skal integreres i det nye torget. Vestby kommune og Akershus fylkeskommune samarbeider om prosjektet.

I sammenheng med anleggelsen av miljøgate og fornyelsen av torget i Son, overvåker Akershus fylkeskommune den nødvendige gravingen. Dette gjelder en stor del av Storgaten i Son og hele torget. I Storgaten har det vært gravd mye for diverse kummer, rør og kabler opp i gjennom tidene, men innimellom alle de nyere forstyrrelsene er det ”øyer” med bevarte kulturlag og strukturer.

Bygningsrester og steinlagte gateløp

Torget har i dag en utforming som peker tilbake på renessansen lik mange andre byer i Europa. De strukturene arkeologene har avdekket i Storgaten så langt, er bevart gatestein som ble tildekket med asfalt på 1960-tallet, under dette - ca 50- 90 cm under asfalten, har arkeologene flere steder funnet bygningsrester og felter med eldre gatestein. I Storgata foran Thornegården ved torget, ble det avdekket tre faser med steinlagte gateløp. Under den yngste fasen lå et gateløp datert til 1700-tallet ved et myntfunn, under dette igjen lå det eldste gateløpet som trolig kan dateres til 1600-tallet. På torget har vi avdekket et større felt med bygningsrester og gateløp i sammenheng, samt rester av en brygge og flere steder er det stokker fra bolverkskar.

Gjenstandsfunn forteller om vareimport fra flere land

Gjenstandsmaterialet funnet i bevarte kulturlag består av krittpiper, rød og gul tegl, glass, dyrebein og mange typer keramikk. Det meste av gjenstandsmaterialet kan dateres til 1600- 1700-tallet og vitner om vareimport fra flere land. De eldste feltene med gatestein og bygningsrestene kan være fra 1600-tallet, basert på gjenstandsfunn og strukturenes forhold til stående bygninger fra 1600-tallet.

Noen av de stående bygningene i nærheten av de avdekkede eldre gateløp og bygningsrester, er bindingsverk fra 1640-tallet hvilket tyder på en utenlandsk kulturinnflytelse, noe som blir forsterket av materialet som har kommet frem i løpet av denne undersøkelsen.

Sammenheng med funn fra Labo

Når man snakker om Son må man også nevne utgravningen av Labo som ligger like utenfor Son sentrum og alle gjenstandsfunnen som har kommet frem i sammenheng med dette. Gjenstandsfunnene herifra spenner seg i tid fra vikingtid til 1700-tallet. Gjenstandsmaterialet datert til 1600-og 1700-tallet fra Labo og fra Son sentrum er av samme type og består i stor grad av importvarer.

Formidling av de historiske funnene

Akershus fylkeskommune utreder nå i samarbeid med kommunen og andre faginstanser ulike muligheter for hvordan deler av disse historiske funnene kan formidles på en hensiktsmessig måte, der torvets funksjonalitet og kulturminnene kan virke sammen.

Samarbeid

Vestby kommune og Akershus fylkeskommune har samarbeidet om prosjektet og den nye utformingen av torget. Målet er å tilrettelegge Son torg slik at både de fredede bygningene ved torget og de eldre strukturene kan oppleves i en helhetlig sammenheng. Det er videre et mål å bidra til gjøre Son til et enda mer attraktivt sted å besøke og bosette seg. Akershus fylkeskommune har bevilget 1,3 millioner kroner til prosjektet og har stått for den omfattende arkeologiske undersøkelsen.

 

Les flere artikler

Hvilebrakker ved Fetsund lenser i vinteropplag.

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

09.01.2019

Les hele artikkelen

Gamle vinduer og panel viser at huset har en historie. Under «Ditt verdifulle nabolag» i Vestby sentrum høsten 2014 ga Ole Jakob Holt flere råd om hvordan man kan bevare og vedlikeholde slike detaljer, og hvor man kan søke om tilskudd.

Med kulturminnebriller i ditt nabolag

25.08.2015

Les hele artikkelen

Kalkovnen på Brønnøya er en fredet kalkovn i Sandbukta på Brønnøya i Asker kommune.

Kalkovnen på Brønnøya

09.05.2014

Les hele artikkelen

Pilegrimer i det gamle veifaret ved Raknehaugen i Ullensaker. Her er veien slitt ned over to meter på grunn av ferdsel og dette er et av de virkelig gamle veifarene i Akershus.

Pilegrimsleden i Akershus

09.05.2014

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet