1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kulturminnekommunen

Fylkeskommunen ønsker med prosjektet «Kulturminnekommunen» å fokusere på kommunenes nøkkelrolle innenfor kulturminnevernet.

Målet med prosjektet er bedre samarbeid med kommunene og økt kunnskap om kulturminner og kulturminnevern. Målet er videre å sette fokus på forvaltningspraksis og å klargjøre ansvarsforhold mellom forvaltningsnivåene.

Bakgrunn

I høringsprosessene forut for Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 -2018 og rullering av handlingsplanen, er det kommet flere innspill om behov for økt kompetanse innenfor kulturminnefeltet. Kommunene har ønsket kurs og kompetanseheving innenfor flere temaer, som plan- og bygningsloven, utarbeidelse av kulturminneplaner, byggeskikk og teknisk bygningsvern, tilpasningsproblematikk, verneverdi i tettsteder, arkeologi og analyse av kulturlandskap.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot alle fra kommuneadministrasjonene som er i berøring med kulturminner, innenfor teknisk, eiendom, byggesak, plansak, miljø, landbruk, kultur og kulturminner.

Konkrete tiltak

Vi arbeider med følgende tiltak:

  • Utarbeide kompetanseopplegg med ulike temaer for kommunene
  • Bidra til samarbeidsforum og nettverk for kommunene
  • Besøke kommuneadministrasjonene og ha informasjonsopplegg for politikere

Vellykket oppstartseminar

Fylkeskommunen arrangerte oppstartseminar 7. januar 2014. Målet med seminaret var å orientere om prosjektet og få innspill om kunnskapsbehov fra kommunene. Det var stor interesse for seminaret, med 70 deltagere og nesten alle kommunene i Akershus var representert.

Samarbeid med Riksantikvaren

Prosjektet er også en del av Riksantikvarens satsing på kommunal kulturminnekompetanse og utvikling av samarbeidsmodeller med kommunene. Riksantikvaren bidrar med midler til prosjektet

 

Les flere artikler

Hvilebrakker ved Fetsund lenser i vinteropplag.

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

09.01.2019

Les hele artikkelen

Gamle vinduer og panel viser at huset har en historie. Under «Ditt verdifulle nabolag» i Vestby sentrum høsten 2014 ga Ole Jakob Holt flere råd om hvordan man kan bevare og vedlikeholde slike detaljer, og hvor man kan søke om tilskudd.

Med kulturminnebriller i ditt nabolag

25.08.2015

Les hele artikkelen

Kalkovnen på Brønnøya er en fredet kalkovn i Sandbukta på Brønnøya i Asker kommune.

Kalkovnen på Brønnøya

09.05.2014

Les hele artikkelen

Pilegrimer i det gamle veifaret ved Raknehaugen i Ullensaker. Her er veien slitt ned over to meter på grunn av ferdsel og dette er et av de virkelig gamle veifarene i Akershus.

Pilegrimsleden i Akershus

09.05.2014

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet