1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Skilting og skjøtsel av kulturminner

Akershus fylkeskommune samarbeider med kommuner, grunneiere, frivillige organisasjoner om skilting og skjøtsel av kulturminner.

Akershus fylkeskommune har som mål å skilte og skjøtte minst et kulturminne i hver kommune. Vi utarbeider skjøtselsavtaler, skilt og informasjonsmateriell.

Ferdig skiltede kulturminner

Klikk på bildet under for å åpne kartapplikasjon som viser hvor vi har skiltet kulturminner i nærheten av deg (ekstern lenke).

Raknehaugen

Skiltingen av Raknehaugen, Nord-Europas største gravhaug, fikk stor oppmerksomhet. Du kan lese mer om avdukingen av skiltet på Raknehaugen her.

Skjøtsel

Det det vil også bli aktuelt å gjennomføre ny kartlegging og tilstandsvurdering av enkelte av kulturminnene i forbindelse med planlagte skjøtselstiltak.

Skjøtsel kan innebære hogst og slått for å gjøre gjengrodde kulturminner, eksempelvis forhistoriske gravfelt, mer synlig og tilgjengelig. Ved at kulturminner blir skjøttet og gjort bedre tilgjengelige for publikum, vil forhåpentligvis også interessen for kulturarven øke. Innbyggere med kunnskap og forståelse vil være kulturarvens beste voktere for framtiden!

Samarbeid med produktdesignlinje

Fylkeskommunens har samarbeidet med mastergradsstudenter på produktdesignlinjen på Høyskolen i Oslo og Akershus med utvikling av skilt og lignende formidlingskonsepter til flere kulturminner. Dette er gjort bl.a. på Tønsaker i Eidsvoll, ved Nes kirkeruin og i tilknytning til pilegrimsleden. Tiltaket har gitt økt fokus på formidlingsstrategier og -metoder. Videre har det gitt studenter ved en viktig undervisningsinstitusjon i regionen innblikk i en verden og et potensiale som ellers er lite kjent blant designere.

Les flere artikler

Hvilebrakker ved Fetsund lenser i vinteropplag.

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

09.01.2019

Les hele artikkelen

Gamle vinduer og panel viser at huset har en historie. Under «Ditt verdifulle nabolag» i Vestby sentrum høsten 2014 ga Ole Jakob Holt flere råd om hvordan man kan bevare og vedlikeholde slike detaljer, og hvor man kan søke om tilskudd.

Med kulturminnebriller i ditt nabolag

25.08.2015

Les hele artikkelen

Kalkovnen på Brønnøya er en fredet kalkovn i Sandbukta på Brønnøya i Asker kommune.

Kalkovnen på Brønnøya

09.05.2014

Les hele artikkelen

Pilegrimer i det gamle veifaret ved Raknehaugen i Ullensaker. Her er veien slitt ned over to meter på grunn av ferdsel og dette er et av de virkelig gamle veifarene i Akershus.

Pilegrimsleden i Akershus

09.05.2014

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet