1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Pilegrimsleden i Akershus

Pilegrimsleden er et nettverk av veier som alle går til Trondheim og Nidarosdomen. I Akershus er det leder i alle våre regioner. Akershus fylkeskommune arbeider med å tilrettelegge leden i fylket med hensyn til kulturarv, næringsutvikling og folkehelse, gjennom samarbeid med kommuner og frivillige.

Pilegrimsvandring i Norge og Europa går tilbake til middelalderen. De store mål var Nidaros, Santiago
de Compostella og Roma. Vandring er en universell idé i alle kulturer og kan være en døråpner og arena for integrering og kulturutveksling. Pilegrimsleden og tilrettelegging av historiske veifar har også som mål å få flere ut å gå og er derfor et lavterskeltilbud for bedre folkehelse.

Kulturarv, næringsutvikling og folkehelse

Pilegrimsleden er et Nasjonalt prosjekt. Den nasjonale satsingen skal bidra til formidling av pilegrimstradisjon, kulturminner, kulturarv, natur og landskap, friluftsliv og fysisk aktivitet, utvikling av næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs ledene.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunens rolle i prosjektet er å ivareta og promotere kulturarven langs pilegrimsleden i Akershus, bidra til kultur- og naturbasert næringsutvikling, koordinere infrastrukturen og tilretteleggingen langs ledene i vårt distrikt. Akershus fylkeskommune samarbeider med kommunene og frivillige for å gjøre merkingen og skjøtselen av ledene bedre. Vi arbeider for å få til flere overnattingssteder og andre tilbud til vandrerne, enten de er på dagstur eller ønsker å gå hele veien til Trondheim.

Ønsker du å starte overnatting?

Fylkeskommunen gir tilskudd til aktiviteter eller næringsvirksomhet knyttet opp mot pilegrimsleden. Skal du starte overnatting eller annen næring langs ledene i Akershus ta kontakt med: Ola Rønne: Tlf. 22 05 55 95. E-post: ola.ronne@afk.no.

 Les mer om fylkeskommunens tilskuddsordning.

Bakgrunn

Arbeidet med pilegrimsledprosjektet i Norge går tilbake til 1997. Pilegrimsleden ble revitalisert gjennom Riksantikvarens verdiskapingsprogram 2007-2010. Dagens arbeid med Pilegrimsleden i Akershus er forankret i fylkestingsvedtak av 16.12.2010. I 2012 ble det opprettet en egen stilling i Akershus fylkeskommune for arbeidet med kulturhistoriske veier. Denne stillingen ivaretar i dag arbeidet med Pilegrimsleden og samarbeidet mellom de forskjellige aktørene langs leden.

Samarbeidspartnere

Grønt reiseliv, Utmarksavdelingen Akershus og Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, Universitetet for miljø og biovitenskap, menighetsråd, kirken, kommunene, Akershus fylkeskommune, Akershus reiselivsråd, Visit Follo og Visit Romerike, Høgskolen i Oslo og Akershus, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

Nett-tjeneste for pilegrimsleden i Akershus

Se kart over de tre ledene i Akershus under. Ved å åpne menyen eller bruke pilene nederst får du informasjon om overnatting, kulturminner og kirker langs veien. Trykk på piltasten i høyre hjørne for å åpne applikasjonen i fullversjon i et eget vindu.

Les flere artikler

Hvilebrakker ved Fetsund lenser i vinteropplag.

Nordre Øyeren - mulighetenes arena

09.01.2019

Les hele artikkelen

Gamle vinduer og panel viser at huset har en historie. Under «Ditt verdifulle nabolag» i Vestby sentrum høsten 2014 ga Ole Jakob Holt flere råd om hvordan man kan bevare og vedlikeholde slike detaljer, og hvor man kan søke om tilskudd.

Med kulturminnebriller i ditt nabolag

25.08.2015

Les hele artikkelen

Kalkovnen på Brønnøya er en fredet kalkovn i Sandbukta på Brønnøya i Asker kommune.

Kalkovnen på Brønnøya

09.05.2014

Les hele artikkelen

Pilegrimer i det gamle veifaret ved Raknehaugen i Ullensaker. Her er veien slitt ned over to meter på grunn av ferdsel og dette er et av de virkelig gamle veifarene i Akershus.

Pilegrimsleden i Akershus

09.05.2014

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet